Jaargang 29, nummer 1

Jaargang 29 nr 1

Ei van Columbus Jaargang 29, nummer 1, opgaven

Rubriek van Jos van den Bergh met rekenpuzzels voor kinderen in groep 7 en 8.... lees meer » Reacties(1)
Vb_29_1_afb_rubriek_ei_van_columbus_opaven_news_index
 

Wiskunde op straat: Stampen voor de volle 100 procent - Harrie Sormani

Moeilijkheden bij het rekenen ontstaan vaak doordat er te veel kennis in is "gestampt". Dit zie je bij de tafels, maar ook bij de vaste procenten. Want 100% blijkt in de praktijk helemaal niet " alles" te zijn....... lees meer »
Vb_29_1_afb_rubriek_wiskunde_op_straat_news_index
 

Bewijs uit het gerijmde: Staart delen - Jaap van Lakerveld

Er werden al staarten gedeeld voordat er mensen bestonden.... Jaap van Lakerveld legt het uit, in rijm uiteraard.... lees meer » Reacties(0)
Vb_29_1_afb_bewijs_uit_het_gerijmde_news_index
 

In/Uitgelicht - Peter van den Bremen

Dit keer een bespreking van Realistisch rekenen en Jenaplan. Mark Sanders, Mensenkinderen 117, mei 2009... lees meer » Reacties(0)
Vb_31_1_afb_rubriek_in_uitgelicht_news_index
 

Een brug tussen denken en doen. Over het oplossen van meetproblemen.

Auteurs Vincent Jonker en Leo Prinsen maken duidelijk dat zij doen en denken graag zien als een samenhangend geheel en niet als een tegenstelling en illustreren dit met de domeinen rekenen-wiskunde en natuur-techniek.... lees meer »
Vb_29_1_afb_jonker_een_brug_tussen_doen_en_denken_news_index
 

De staartdeling is nooit weggeweest. Over de nuance in een richtingenstrijd - Lonneke Boels

Regelmatig duikt in de media de discussie over de staartdeling op. Kinderen zouden deze niet meer leren en dat zou één van de vele verklaringen zijn voor tegenvallende resultaten. Maar... de staartdeling bestaat nog wel, alleen in een andere vorm.... lees meer » Reacties(0)
Vb_29_1_afb_boels_de_staartdeling_is_nooit_weggeweest_news_index
 

Digibord in de reken-wiskundeles - Monica Wijers en Helen Reed

In dit artikel vertellen de auteurs hoe het digibord gebruikt kan worden als katalysator voor de begripsvorming... lees meer » Reacties(0)
Vb_29_1_afb_wijers_digibord_in_de_reken_wiksundeles_news_index
 

Rekenen vraagt om extra handen - Rob Turksma

Een artikel over de (on)uitvoerbaarheid van het primaire proces bij rekenen op de basisschool, waarbij extra handen in de klas bijna een noodzaak blijken te zijn voor goed rekenonderwijs.... lees meer » Reacties(0)
Vb_29_1_afb_turksma_rekenen_vraagt_om_extra_handen_news_index
 

Van informeel handelen naar formeel rekenen: preventie van rekenproblemen.

Auteur Mieke van Groenestijn gaat dieper in op de preventie van rekenproblemen en de noodzaak van vroegtijdige signalering. ... lees meer » Reacties(0)
Vb_29_1_afb_groenestijn_van_informeel_handelen_naar_formeel_rekenen_news_index
 

Individuele leerlijn rekenen? Liever niet. Meedoen is belangrijk; ook voor zwakke leerlingen

Ambulant begeleider Klaske Duursma pleit voor meedoen met de groep, ook voor zwakke rekenaars.... lees meer » Reacties(0)
Vb_29_1_afb_duursma_individuele_leerlijnen_liever_niet_news_index
 

Zingen voor de winnaar van Burenbingo. Rekenen in Malawi - Jurjen Bodar en Erik Petter

De auteurs vertellen over hun tijd in Malawi, het rekenonderwijs daar en hun lessen in rekenen op drie basisscholen.... lees meer » Reacties(0)
Vb_29_1_afb_petter_zingen_voor_de_winnaara_van_de_burenbingo_news_index
 
 

Vroeger: De staartdeling van opa werkman - Ed de Moor

Ed de Moor vertelt hoe H.Werkman in zijn Praktisch Rekenonderwijs uit 1919 de staartdeling wilde aanleren. Het blijkt dat de manier van Opa Werkman helemaal zo gek nog niet was....... lees meer » Reacties(0)
Vb_29_1_afb_rubriek_vroeger_news_index
 

Groetjes van groep twee: iedereen telt mee - Lia van Diem

Samen tellen de kinderen van groep 2 in de kring hoeveel kinderen er vandaag zijn. Dat blijkt op een heleboel manieren te kunnen!... lees meer » Reacties(0)
Vb_29_1_afb_rubriek_groetjes_van_groep_2_news_index
 

Interactie: - Hein van der Straaten

De stelling waarop gestemd werd was: Het opnieuw invoeren van het ouderwetse rekenen moet sterk ontraden worden. Het zou een flinke stap terug betekenen in de ontwikkeling van het reken-wiskundeonderwijs.... lees meer » Reacties(0)
Vb_29_1_afb_rubriek_interactie_news_index
 

Volgens Bartjens: realistische rekenproblemen - Cathe Notten

Het interesseert kinderen over het algemeen niet hoeveel tegels er op paadjes horen en in hoeveel stukken je een taart allemaal zou kunnen verdelen. Toch staan de methodes vol opgaven met taarten en tegels. Zijn de opgaven nou realistisch of niet?... lees meer » Reacties(0)
Vb_29_1_afb_rubriek_volgens_bartjens_news_index