Jaargang 29, nummer 4

Jaargang 29 nr 4

Kunnen ze nog rekenen? Rekeninititatieven in het voortgezet onderwijs - Piet van den Hurk

In het voortgezet onderwijs klinkt een noodkreet over de geringe rekenvaardigheden van leerlingen. De schuld hiervoor wordt gelegd bij het gebruik van rekenmachines en bij falend basisonderwijs. Maar is met name dat laatste wel terecht?... lees meer » Reacties(0)
Vb_29_4_afb_hurk_kunnen_ze_nog_wel_rekenen_news_index
 

Breek je hoofd niet over breuken. Over breuken en de leerlijn getallen en bewerkingen vanaf groep 3

Veel leerlingen in het sbo komen niet aan breuken toe. Dat heeft gevolgen voor het vervolgonderwijs. Mieke Abels en Iris Verbruggen laten zien hoe breuken toegankelijk worden voor alle leerlingen.... lees meer » Reacties(0)
Vb_29_4_afb_verbruggen_breek_je_hoofd_niet_over_breuken_news_index
 

Springen naar getallen. Leerlijn getallen en bewerkingen in groep 3-4 - Julie Menne

Inzicht in de opbouw van getallen is noodzakelijk voor het vlot leren rekenen. In dit artikel bespreekt de auteur de opbouw van het oefenonderdeel Springen naar getallen in groep 3, 4 en 5, behorende bij de methode Met Sprongen Vooruit... lees meer » Reacties(0)
Vb_29_4_afb_menne_springen_naar_getallen_news_index
 

Een kijkje in de tuin van de buren - Caroliene van Waveren Hogenvorst

In dit artikel staat een aantal voorbeelden van doorgaande leerlijnen tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs die voor leerkrachten uit groep vier en hoger interessant kunnen zijn. ... lees meer » Reacties(0)
Vb_29_4_afb_waveren_een_kijkje_in_de_tuin_van_de_buren_news_index
 

Boekbespreking: Rekenen is leuker als je denkt - Belinda Terlouw

Belinda Terlouw bespreekt voor Volgens Bartjens het boek "Rekenen is leuker als je denkt" van Marjolein Kool en Ed de Moor... lees meer » Reacties(0)
Vb_29_4_afb_terlouw_boekbespreking_news_index
 

Volgens Bartjens: Over drempels en doorlopende leerlijnen - Cathe Notten

Er blijkt dat een doorgaande leerlijn voor rekenen nog steeds niet vanzelfsprekend voor en de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs. Dit themanummer gaat hier over.... lees meer » Reacties(0)
Vb_29_4_afb_rubriek_volgens_bartjens_news_index
 

Wie is dit kind en hoe kan het zich veilig voelen? Interview met Belinda Terlouw door Cathe Notten

Belinda Terlouw is pabodocent in Zwolle, ontwikkelaar bij het Freudenthal Instituut (bij het project Speciaal Rekenen) en nascholer. Zij staat middenin de discussie rond het rekenonderwijs en kreeg zelfs een maatschappelijke prijs uitgereikt... ... lees meer » Reacties(0)
Vb_29_4_afb_notten_wie_is_dit_kind_en_hoe_kan_hij_zich_veilig_voelen_news_index
 

Wie gaat ze leren rekenen? Minor 10-14: verdieping voor Pabo- en wiskundestudenten

Vaak weten leerkrachten van de basisschool en het middelbaar onderwijs niets van elkaar reken-wiskundeonderwijs af. De minor rekenen-wiskunde 10-14 wil bijdragen aan de oplossing van dit probleem het niveau van het rekenonderwijs verhogen.... lees meer » Reacties(0)
Vb_29_4_afb_merwijk_wie_gaat_ze_leren_rekenen_news_index
 

Vroeger: Realiteit, intuitie en gezond verstand - Ed de Moor

Ed de Moor vertelt over de opkomst van de rekenstroming "moderne wiskunde" in de jaren zestig, die later werd verdrongen door realistisch rekenen.... lees meer » Reacties(0)
Vb_29_4_afb_rubriek_vroeger_news_index
 

Wiskunde op straat: Procenten, centen en studenten - Harry Sormani

Weten studenten eigenlijk wel van de hoed en de rand als het over lenen gaat?... lees meer » Reacties(0)
Vb_29_4_afb_rubriek_wiskunde_op_straat_news_index
 

Spel in de rekenles - Granny apples

Als je met dit rekenspel op bezoek gaat bij de appelboer moet je razendsnel kunnen tellen! Spel voor groep 2, 3, 4... lees meer » Reacties(0)
Vb_29_4_afb_rubriek_spel_in_de_rekenles_news_index
 

Rood of Geel - Met sprongen vooruit in vijf minuten

Omschrijving van een vijf-minutenspelletje voor de onderbouw waarbij je voorspelt of je op rood of geel uitkomt, en daarbij heel hard aan het oefenen bent met de telrij tot 12. ... lees meer » Reacties(0)
Vb_29_4_afb_rubriek_met_sprongen_vooruit_news_index
 

Ei van Columbus Jaargang 29, nummer 4, opgaven

Vier bladzijden vol rekenpuzzels en breinkrakers voor groep 7 en groep 8... lees meer » Reacties(1)
Vb_29_4_afb_rubriek_ei_van_columbus_opgaven_news_index
 

Bewijs uit het gerijmde: Doorgaande rekenlijn - Jaap van Lakerveld

Het leven bij elkaar gerekend en gerijmd....... lees meer » Reacties(0)
Vb_29_4_afb_bewijs_uit_het_gerijmde_news_index
 

Groetjes van groep vier: Spiegeltje, spiegeltje... Lia van Diem

Een bespiegeling over spiegels in groep vier...... lees meer » Reacties(0)
Vb_29_4_afb_rubriek_groetjes_van_groep_vier_news_index
 

Extra werkblad bij "Springen naar getallen" - Julie Menne, Jaargang 29, nummer 4

Inzicht in getallen is noodzakelijk voor het vlot kunnen rekenen. Dit werkblad hoort bij het artikel "Springen naar getallen" van Julie Menne.... lees meer » Reacties(0)
Vb_29_4_afb_extra_materiaal_news_index