Jaargang 31, nummer 4

Jaargang 31 nr 4

Wie kan delen, kan vermenigvuldigen - Kennis van leerlijnen is essentieel voor goed rekenonderwijs.

Eerlijk delen is voor kinderen nooit een probleem. Kleuters weten al hoe ze eerlijk kunnen (ve)rdelen. Toch blijkt de leerlijn delen voor kinderen grote problemen op te leveren. Martie de Pater bespreekt de leerlijn delen. ... lees meer » Reacties(0)
Vb_31_4_afb_pater_wie_kan_delen_kan_vermenigvuldigen_news_index
 

Vertaalcirkel 3; Werken aan begrip en inzicht bij (zwakke) rekenaars - Ceciel Borghouts

Leerkrachten constateren dat de CITO-toetsen rekenen voor veel leerlingen problemen opleveren, vooral door het talige karakter. De auteur biedt leerkrachten een didactisch hulpmiddel: De Vertaalcirkel. Hier 2 praktijkvoorbeelden uit groep 7-8.... lees meer » Reacties(0)
Vb_31_4_afb_borghouts_de_vertaalcirkel_news_index
 

Een les is als een snel stromende rivier - Flow tijdens Japanse reken-wiskundelessen.

Japanse kinderen blijken goed te presteren op het gebied van rekenen in vergelijkende tests. Over de oorzaken daarvan bestaan verschillende meningen, maar Henk Logtenberg is van mening dat Lesson Study daar veel toe bijdraagt.... lees meer » Reacties(0)
Vb_31_4_afb_logtenberg_een_les_is_als_en_snel_stromende_rivier_news_index
 

Ik had ze nog niet geteld; Het belang van schattend rekenen - Christel Prins

In dit artikel gaat de auteur, rekencoördinator en leerkracht van een basisschool, in op het specifieke nut van schatten en het belang daarvan voor goed leren rekenen. Dit artikel is ook zonder inloggen te lezen.... lees meer » Reacties(0)
Vb_31_4_afb_prins_ik_had_ze_nog_niet_geteld_news_index
 

Nederlands kampioen rekenen 2011 - Ed de Moor

Ed de Moor doet verslag va de achtste finale van het Bartjens Rekendictee, dat in 2011 gewonnen werd door Epi van Winsen... lees meer » Reacties(0)
Vb_31_4_afb_moor_rekenkampioen_van_nederland_news_index
 

Afstemmen op onderwijsbehoeften; Gedifferentieerd rekenonderwijs - Eva van de Weijer-Bergsma ea

Het verbeteren van het rekenonderwijs staat hoog op de agenda voor veel scholen. Een belangrijke vaardigheid voor leerkrachten is het afstemmen van het onderwijsaanbod op de verschillende leerlingen in de klas. Maar hoe ziet differentiatie er uit?... lees meer » Reacties(0)
Vb_31_4_afb_weijer_afstemmen_op_onderwijsbehoeften_news_index
 

Dit lijkt ons het beste - Leerkrachten én leerlingen kiezen een nieuwe rekenmethode.

Op "De Windhoek", een basisschool in Almelo, zochten leerkrachten én leerlingen samen een nieuwe rekenmethode uit. De rekencoördinator ontwierp een plan om vanuit een gedeelde visie op rekenen tot een zorgvuldige keuze te komen. Verslag van Janny Bolink... lees meer » Reacties(0)
Vb_31_4_afb_bolink_dit_lijkt_ons_de_beste_news_index
 

Ballen met getallen - Met sprongen vooruit groep 5 - 6

In dit spel wordt het atuomatiseren en memoriseren van bewerkingen met hele getallen tot 10.000 geoefend. De leerkracht nodigt leerlingen uit om eigen producties te maken en geeft hij / zij ook feedback. Zo kan worden nagegaan of de kinderen het begrijpen... lees meer » Reacties(0)
Vb_31_4_afb_rubriek_met_sprongen_vooruit_news_index
 

Volgens Bartjens; Eerlijk delen - Cathe Notten

Bij de kleuters snappen kinderen nog heel goed wat "eerlijk delen" betekent. Hoe komt het toch dat deze spontaan opgedane kennis niet kan worden ingezet bij het latere delen bij de rekenles? In deze Volgens Bartjens veel waardevolle artikelen over delen.... lees meer » Reacties(0)
Vb_31_4_afb_rubriek_volgens_bartjens_news_index
 

Vroeger; Multatuli en Pythagoras - Ed de Moor

Multatuli was er trots op dat hij een nieuwe manier had gevonden om de stelling van Pythagoras te bewijzen. Dat was niet zo, maar het was wel een elegante manier die later zelfs in wiskundeboeken terecht is gekomen...... lees meer » Reacties(0)
Vb_31_4_afb_rubriek_vroeger_news_index
 

Groetjes van groep 4; Eerlijk zullen we alles delen - Lia van Diem

De auteur beschrijft hoe de eerste rekenles over delen in groep vier verloopt. ... lees meer » Reacties(0)
Vb_31_4_afb_rubriek_groetjes_van_groep_4_news_index
 
 

Ei van Columbus, Jaargang 31, nummer 4, opgaven

Weer vier pagina's uitnodigende hersenkrakers voor kinderen uit de bovenbouw.... lees meer » Reacties(1)
Vb_31_4_afb_rubriek_ei_van_columbus_opgaven_news_index
 

Bewijs uit het gerijmde - Delen volgens Bartjens - Jaap van Lakerveld

In zijn rubriek vertelt Jaap van Lakerveld deze keer over het delen (van) volgens Bartjens....... lees meer » Reacties(0)
Vb_31_4_afb_rubriek_bewijs_uit_het_gerijmde_news_index
 

Spel in de rekenles - Lost Cities

Lost Cities is een kaartspel waar 2 spelers samen oefenen met het optellen - optellen tot 10, het optellen van de scores- en door het gebruik van strafpunten ook met negatieve getallen. Het kan gespeeld worden vanaf groep 5 en duurt maximaal 1/2 uur.... lees meer » Reacties(0)
Vb_31_4_afb_rubriek_spel_in_de_rekenles_news_index
 

In / Uigelicht - Peter van den Bremen

In dit nummer bespreekt de auteur "Opsteker voor het basisonderwijs" (Volkskrant, 4-4-12), "Pendelen in je hoofd" (Vincent Klabbers, JSW jan '12) en "Leren over de waarde van getallen" (Dirk van der Straaten, JSW jan '12)... lees meer » Reacties(0)
Vb_31_1_afb_rubriek_in_uitgelicht_news_index