Jaargang 31, vo en mbo

mbo - vo

Ei van Columbus Jaargang 31, special vo-mbo, opgaven

Een rekenkrant vol rekenpuzzels en breinkrakers... lees meer » Reacties(0)
Vb_31_vo_afb_rubriek_ei_van_columbus_opgaven_news_index
 
 

Hoe leren we leerlingen goed rekenen? Schoolbrede aanpak van rekenonderwijs

Bij de meest recente rekentoetsresultaten scoren grote groepen leerlingen onvoldoende. Zeker als de kernvakkenregel straks een feit is, worden leerlingen met gebrekkige reken-wiskundevaardigheden genadeloos afgestraft. Wat kan een school hier aan doen?... lees meer » Reacties(0)
Vb_33_5_afb_notten_studentendag_news_index
 

De referentieniveaus rekenen: F en S in een notendop

In deze Volgens Bartjensspecial komt u veel verwijzingen naar de referentieniveaus rekenen tegen. Ria Brandt zet alle feiten nog eens op een rijtje.... lees meer » Reacties(0)
Vb_31_vo_afb_brandt_de_referentieniveaus_rekenen_news_index
 

Pizza's en repen: Leerlijn en didactiek van breuken in het primair onderwijs.

Bronja Versteeg beschrijft de didactiek en de opbouw van de leerlijn breuken, zoals die in het primair onder- wijs wordt gehanteerd.... lees meer » Reacties(0)
Vb_31_vo_afb_versteeg_pizzas_en_repen_news_index
 

Onderweg naar 2F: Rekenen in het (v)mbo

Zwakke leerlingen in het vmbo blijken voor veel domeinen primair behoefte te hebben aan begripsvorming en aan onderwijsactiviteiten waarbij instructie en interactie een centrale rol spelen. Kees Buijs onderzoekt en omschrijft.... lees meer » Reacties(0)
Vb_31_vo_afb_buijs_onderweg_naar_2f_news_index
 

Aanval op uitval: Doorlopende leerlijnen vmbo-mbo

In de regio Wageningen-Veenendaal is door vmbo's en het mbo een project opgezet om het rekenonderwijs op de verschillende po-, vo- en mbo-scholen beter op elkaar aan te laten sluiten. Gert de Kleuver beschrijft de aanpak binnen dit project.... lees meer » Reacties(0)
Vb_31_vo_afb_kleuver_aanval_op_uitval_news_index
 

De drieslagfunctioneel rekenen: Rekenonderwijs vormgeven in het mbo.

Rinske Stelwagen en Anja van Kleef schrijven over de Drieslag Functioneel Rekenen. Dit is een denkmodel waarmee rekenonderwijs in het mbo zowel organisatorisch als inhoudelijk kan worden vormgegeven.... lees meer » Reacties(0)
Vb_31_vo_afb_stelwagen_de_drieslag_funcioneel_rekenen_news_index
 

Leermiddelen voor rekenen: Wat kun je ermee als docent?

Rekenen staat weer op de agenda in de hele onderwijsketen. De invoering van het referentiekader taal en rekenen heeft gezorgd voor een explosieve stijging van het aantal rekenmethodes en rekentoetsen, met name voor het mbo. ... lees meer » Reacties(0)
Vb_31_vo_afb_wijers_leerbiddelen_voor_rekenen_news_index
 

Visie en beleid: Op weg naar rekenen in andere vakken

Nu de rekentoetsen vanaf 2013/2014 deel uit maken van het examen, ontstaat bij veel vo-scholen de vraag op welke wijze rekenen in het leerplan vormgegeven kan worden. In dit artikel schetst Victor Schmidt de mogelijkheden én de hindernissen.... lees meer » Reacties(0)
Vb_31_vo_afb_schmidt_visie_en_beleid_news_index
 

Gecijferde studenten en docenten: Rekenen in het mbo

De begeleiding bij rekenen van studenten in het mbo vraagt om vakkundige leraren. Die blijken lang niet op alle scholen in voldoende mate aanwezig te zijn. Kees Corbet pleit voor goed opgeleide en gecijferde docenten.... lees meer » Reacties(0)
Vb_31_vo_afb_corbet_gecijferde_studenten_en_docenten_news_index
 

Een stevig fundament: Rekenen met referentieniveaus

Hoe zorgen docenten in het vo en mbo ervoor dat de rekenvaardigheden van de leerlingen op peil gebracht worden?In dit artikel bespreken Ria brandt en Henk Logtenberg in de mogelijkheden voor gedifferentieerd rekenonderwijs binnen en buiten het vak rekenen... lees meer » Reacties(0)
Vb_31_vo_afb_brandt_een_stevig_fundament_news_index
 

Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en dyscalculie: Protocol ERWD voor vo en mbo

In juni 2011 verscheen het protocol ERWD voor het basis- en speciaal onderwijs (ERWD). Het protocol ERWD voor vo en mbo zal rond de zomervakantie 2012 uitkomen. Jaap Vedder en Mieke van Groenestijn omschrijven de gevolgen hiervan op het vo en mbo... lees meer » Reacties(0)
Vb_31_vo_afb_vedder_ernstige_rekenwiskundeproblemen_en_dyscalculie_news_index
 

Volgens Bartjens reactioneel: Special VO-MBO

Nu rekenonderwijs ook op het vo en mbo tot het curriculum behoort, is het moment daar mo een special uit te geven voor docenten in vo en mbo die met rekenonderwijs te maken hebben of krijgen. Deze wordt aangeboden door de Steunpunten Taal en Rekenen.... lees meer » Reacties(0)
Vb_31_vo_afb_rubriek_volgens_bartjens_news_index
 

Bewijs uit het gerijmde: Uitgerekend

Jaap van Lakerveld vertelt in rijm hoe moeilijk het is om jongeren te leren rekenen...... lees meer » Reacties(0)
Vb_31_vo_mbo_afb_rubriek_bewijs_uit_het_gerijmde_news_index
 

Spel in de rekenles - Breuken en kommagetallen

In de reguliere uitgaven van Volgens Bartjens beschrijft Anneke Noteboom spellen die geschikt zijn om in de rekenles te gebruiken. Voor deze special heeft zij een aantal spellen rond breuken en kommagetallen uitgekozen.... lees meer » Reacties(2)
Vb_31_vo_afb_rubriek_spel_in_de_rekenles_news_index
 

Wiskunde van de straat: 7 000 000 000.

Het is zover: de zeven miljardste inwoner van de wereld is een feit. Als dit zo doorgaat, passen we in het jaar 2600 dan nog wel allemaal op de wereld? Auteur Harrie Sormani voert de berekeningen uit....... lees meer » Reacties(0)
Vb_31_vo_afb_rubriek_wiskunde_van_de_straat_news_index