Jaargang 33, nummer 2

Jaargang 33 nr 2

 
 

Extra internet-artikel - Leerkrachten aan de slag met doelen

Het werken met leerlingendoelen biedt veel voordelen, zowel voor de leerling als voor de leerkracht. Als je op een dergelijke manier wilt gaan werken, hoe pak je dit dan aan? Dolf Janson geeft tips en suggesties aan leerkrachten.... lees meer » Reacties(0)
Vb_33_2_afb_extra_materiaal_janson_wat_ga_ik_vandaag_leren_news_index
 

Profiteren van evalueren - Evalueren om te leren in de rekenles

Anneke noteboom bespreekt verschillende vormen van evalueren en hun onderlinge samenhang.... lees meer » Reacties(0)
Vb_33_2_afb_noteboom_profiteren_van_evalueren_news_index
 

Wat ga ik vandaag leren? Het waarom en hoe van doelen stellen met leerlingen

Wat maakt het uit of leerlingen betrokken zijn bij het stellen van doelen en hoe geef je die doelen als leraar een plek in je dagelijkse (reken)lessen? in dit artikel gaat Dolf Janson in op de rol die doelen kunnen hebben voor het leren van de leerlingen.... lees meer » Reacties(0)
Vb_33_2_afb_janson_wat_ga_ik_vandaag_leren_news_index
 

Extra internet-artikel - Leerkrachten aan de slag met doelen

Het werken met leerlingendoelen biedt veel voordelen, zowel voor de leerling als voor de leerkracht. Als je op een dergelijke manier wilt gaan werken, hoe pak je dit dan aan? Dolf Janson geeft tips en suggesties aan leerkrachten.... lees meer » Reacties(0)
Vb_33_2_afb_extra_materiaal_janson_wat_ga_ik_vandaag_leren_news_index
 

Vragen naar de onbekende weg - Het belang van open vragen

Tijdens de rekenles worden veel vragen gesteld die geen echte vragen zijn. Het gaat dan om het reproduceren van 1 antwoord dat de leerkracht al in zijn hoofd heeft of om het herhalen van reeds aanwezige kennis of feiten. Maar.. hoe moet het dan wel?... lees meer » Reacties(0)
Vb_33_2_afb_verbeeck_vragen_naar_de_onbekende_weg_news_index
 

Onbeperkt spelen - De rekenontwikkeling van kleuters in beeld

Kleuters spelen dag in en dag uit. De spelmomenten van deze jonge kinderen kun je benutten om informatie over hun rekenontwikkeling te verzamelen. In dit artikel kijken Marja Miedema en Mirjam Velthuis hoe spelen op het speelplein hierbij kan helpen.... lees meer » Reacties(0)
Vb_33_2_afb_miedema_onbeperkt_spelen_news_index
 

De kracht van goede feedback - Reflecteren in de rekenles

Goede feedback is een krachtig middel om leerlingen te laten leren. Je maakt leerlingen medeverantwoordelijk voor hun eigen leerproces en dat kan motiverend werken. D.m.v. voorbeelden en tips laat de auteur zien hoe leerlingen door feedback kunnen leren.... lees meer » Reacties(0)
Vb_33_2_afb_verschuren_de_kracht_van_goede_feedback_news_index
 

De tien moeilijkste tafelsommen - Een datamuur voor en door leerlingen.

In dit artikel laten Joyce Kuiper en Josje van der Linden zien hoe een datamuur gebruikt kan worden om informatie te delen en samen een doel te bereiken. De bespreking van leerresultaten is daarbij de basis om vooraf het te behalen doel vast te stellen.... lees meer » Reacties(0)
Vb_33_2_afb_kuiper_de_tien_moeilijkste_tafelsommen_news_index
 

Analyseren om te combineren - Toetsgegevens optimaal benutten

Hoe kan een leerkracht de informatie uit de LVS-toets Rekenen-Wiskunde gebruiken om het onderwijs beter af te stemmen op de groep? En hoe kan dit op een efficiënte, haalbare manier? U leest in dit artikel hoe u informatie haalt uit toetsresultaten.... lees meer » Reacties(0)
Vb_33_2_afb_hollenberg_analyseren_en_combinere_news_index
 

Volgens Bartjens - Van fouten kun je (ook) leren

In dit nummer van Volgens Bartjens staat het leren van je fouten centraal. Hoe kun je met de leerlingen goed evalueren, zodat zij (en misschien ook jij) ervan leren?... lees meer » Reacties(0)
Vb_33_2_afb_rubriek_volgens_bartjens_news_index
 

Groetjes van groep 4 - Super of euro?

Naar aanleiding van de spaarpot van Mike leren de kinderen van groep 4 in 1 les heel veel over hele grote getallen....... lees meer » Reacties(0)
Vb_33_2_afb_rubriek_groetjes_van_groep_4_news_index
 

Vroeger - Py en Pi

Ed de Moor legt uit wat pi / π is en hoe dit fenomeen is ontdekt.... lees meer » Reacties(0)
Vb_33_2_afb_rubriek_vroeger_news_index
 

Wiskunde van de straat - Snelheid in verhouding

Als je in het vliegtuig van de Saudi Arabian Airlines zit mag je geen alcohol drinken of films kijken. Maar rekenen in machs, dat mag weer wel.... en daar kun je best druk mee zijn, volgens Harrie Sormani..... lees meer » Reacties(0)
Vb_33_2_afb_rubriek_wiskunde_van_de_straat_news_index
 

Bewijs uit het gerijmde - formatief toetsen

Bestaan ze echt: toetsen waar je van leert en die niet bedoeld zijn om je te veroordelen? Jaap van Lakerveld maakte er dit gedicht over........ lees meer »
Vb_33_2_afb_rubriek_bewijs_uit_het_gerijmde_news_index
 

Spel in de rekenles - Pijlenrace

In dit spel doen kinderen van groep 3 tot en met 8 een race op een racebaan en zijn ze op een speelse manier met meetkunde bezig.... lees meer » Reacties(0)
Vb_33_2_afb_rubriek_spel_in_de_rekenles_news_index