Jaargang 34 nummer 2

Wedstrijd: Wie maakt het leukste en spannendste rekenspel?

Stel je voor: Jouw zelfbedachte rekenspel in de winkel! Dat kan... als je meedoet aan deze wedstrijd!... lees meer » Reacties(0)
Vb_34_1_afb_prijsvraag_wie_maakt_het_mooiste_ei_news_index
 

Jaap Vedder - In memoriam

Op 21 oktober 2014 overleed NVORWO-voorzitter en -erelid Jaap Vedder. Anneke Noteboom schreef namens het bestuur van de NVORWO een In Memoriam.... lees meer » Reacties(0)
Foto_jaap_vedder_news_index
 

Wat je ziet, ben je zelf! Kijken naar kinderen leert leerkrachten in de spiegel te kijken

Kijken naar kinderen wordt op Pabo's en bij begeleidingstrajecten ingezet als middel om de kwaliteit van het reken-wiskundeonderwijs te verhogen. Leerkrachten leren beter observeren door foto's van lessituaties te maken en die goed te analyseren.... lees meer » Reacties(0)
Vb_34_2_afb_terlouw_wat_je_ziet_ben_je_zelf_news_index
 

Taal- of vertaalprobleem? Contextproblemen zelfstandig oplossen

Het is een veelgehoorde klacht dat rekentoetsen teveel begrijpend lees-toetsen zouden zijn en de rekenvaardigheid niet of voldoende meten. Maar is dat wel zo? In dit artikel gaan de auteurs in op het onderdeel taal in alle CITO reken-wiskundetoetsen.... lees meer » Reacties(0)
Vb_34_2_afb_lange_taal_of_vertaalprobleem_news_index
 

Hoe hoog leg jij de lat? Hoe referentieniveaus rekenen het onderwijs kunnen ondersteunen

In dit artikel wordt bekeken wat er 4 jaar nadat de referentieniveaus in de wet zijn vastgelegd gebeurd is binnen het rekenonderwijs. ... lees meer » Reacties(0)
Vb_34_2_afb_noteboom_hoe_hoog_leg_jij_de_lat_news_index
 

Keuzes in de rekenles - Verstandig kiezen in 5 stappen

Rekenlessen waarin ieder kind iets leert. Wat betekent dit voor de leraar? APS heeft een onderzoek- en ontwikelingsproject uitgevoerd naar hoe leraren geholpen kunnen worden bij het maken van keuzes. ... lees meer » Reacties(0)
Vb_34_2_afb_mark_keuzes_in_de_rekenles_news_index
 
 
 

Inzicht en kennis - Rekenvaardigheden toetsen in een mbo koksopleiding

Artikel over een onderzoekje in de koksopleiding van ROC Midden Nederland, waarbij wordt nagegaan of authentiek toetsen een brug kan slaan tussen generieke rekenvaardigheden en rekenvaardigheden die onlosmakelijk verbonden zijn aan het koksvak... lees meer » Reacties(0)
Vb_34_2_afb_hoogenboezem_inzicht_en_kennis_news_index
 

Jaap Vedder - 'Ik denk dat we best wat moois in elkaar hebben gezet'

De Nederlandse Vereniging tot Ontwikkeling van het Reken / Wiskundeonderwijs (NVORWO) heeft er een nieuw erelid bij. Aan voorzitter Jaap Vedder werd op de jaarvergadering 2014 unaniem en onder luid applaus het erelidmaatschap toegekend. ... lees meer » Reacties(0)
Vb_34_2_afb_harten__in_gesprek_met_jaap_vedder_news_index
 

Creativiteit en inzicht - W4Kangoeroe: uitdagend rekenen

W4Kangoeroe is een WereldWijdeWiskundeWedstrijd voor alle leerlingen van groep 3 van de basisschool t / m de hoogste klassen van de middelbare school. Het doel is om hen te laten ervaren hoe leuk rekenen / wiskunde is. Ernst Lambeck vertelt er meer over..... lees meer » Reacties(0)
Vb_34_2_afb_lambeck_creativiteit_en_inzicht_news_index
 

Redactioneel - Voorzitter

Hoofdredacteur Cathe Notten beschrijft alle artikelen die in dit nummer staan.... lees meer » Reacties(0)
Vb_34_2_afb_rubriek_redactioneel_news_index
 

Wiskunde van de straat - Geef met gulle hand aan de minderbedeelden!

Harrie Sormani legt in zijn laatste bijdrage aan Volgens Bartjens uit waarom hij niet voor het sponsoren van sporters is die met het geld een ziekte willen bestrijden. Dit heeft toch weer met rekenen te maken....... lees meer » Reacties(0)
Vb_34_2_afb_rubriek_wiskunde_van_de_straat_news_index
 
 
 

Bewijs uit het gerijmde - Wis-kunde

Is wiskunde de kunst van het wissen? Jaap van Lakerveld schreef er een gedicht over....... lees meer » Reacties(0)
Vb_34_2_afb_rubriek_bewijs_uit_het_gerijmde_news_index
 

In / Uitgelicht - Rekenen-Wiskunde in de media

Peter van den Bremen bespreekt "Leren rekenen, ook als het moeilijk wordt" en "De invloed van het werkgeheugen op het leren, handelingsgerichte adviezen voor het basisonderwijs".... lees meer » Reacties(0)
Leren_rekenen__ook_als_het_moeilijk_wordt_1972_x_2837_news_index
 

Groetjes van groep 5 - (Te) veel op mijn bordje

Vandaag is groep 5 druk bezig met de volgorde van getallen in de getallenrij. De kinderen mogen zelf een getal op hun bordje schrijven. Juf Lia van Diem maakt er weer een spannende en leuke rekenles van........ lees meer » Reacties(0)
Vb_34_2_afb_rubriek_groetjes_van_groep_5_news_index
 

Vroeger - De kromme van Luning Prak

Psycholoog Luning Prak was één van de eerste Nederlandse psychologen die zich bezighield met testen voor beroepskeuze. Ed de Moor vertelt over het verband dat Luning Prak zag tussen het IQ en het opleidingsniveau.... lees meer » Reacties(0)
Vb_34_2_afb_rubriek_vroeger_news_index
 

Spel in de rekenles - Dobbeldraai en Canadees Rekenen

2 spellen voor het oefenen van het automatiseren van meerderen essentiële vaardigheden. Met deze spellen kunnen ook in de bovenbouw de basisvaardigheden op een leuke manier worden bijgehouden. Al het materiaal voor deze 2 spellen kan gedownload worden... lees meer »
Vb_34_2_afb_rubriek_spel_in_de_rekenles_news_index
 

Extra materiaal bij Spel in de Rekenles - Vier op een rij - Optellen tot 10

Met dit spel oefenen kinderen het automatiseren van het optellen tot 10.... lees meer » Reacties(1)
Vier_op_een_rij_-_optellen_tot_10_news_index
 

Extra materiaal bij Spel in de rekenles - Canadees Rekenen - Optellen over de 10

Met dit spel oefen je in het automatiseren van de moeilijkere optellingen over de 10 (6+, 7+, 8+, 9+ / 5, 6, 7 ,8 ,9), leer je de relatie doorzien tussen optellen en aftrekken en oefen je om handig en strategisch te spelen.... lees meer » Reacties(2)
Canadees_rekenen_afb_optellen_over_de_10_news_index
 

Extra materiaal bij Spel in de rekenles - Canadees Rekenen - Vermenigvuldigen 1

Met dit rekenspel oefen je het automatiseren van de kleinere vermenigvuldigingen (2x, 3x, 4x, 5x / 2, 3, 4, 5), leer je de relatie te doorzien tussen vermenigvuldigen en delen, en oefen je met handig en strategisch spelen... lees meer » Reacties(0)
Canadees_rekenen_afb_vermenigvuldigen_1_news_index
 

Extra materiaal bij Spel in de rekenles - Canadees Rekenen - Vermenigvuldigen 2

Met dit spel oefen je het automatiseren van de kleine tafels (6x, 7x, 8x, 9x / 2, 3, 4, 5 en omgekeerd), leer je de relatie te doorzien tussen vermenigvuldigen en delen en oefen je met handig en strategisch spelen.... lees meer » Reacties(0)
Canadees_rekenen_afb_vermenigvuldigen_2_news_index
 

Extra materiaal bij Spel in de rekenles - Canadees Rekenen - Vermenigvuldigen 3

Met dit spel automatiseer je de grotere tafels (6x, 7x, 8x, 9x / 6, 7, 8 ,9), leer je de relatie te doorzien tussen vermenigvuldigen en delen, en oefen je in handig en strategisch spelen... lees meer » Reacties(0)
Canadees_rekenen_afb_vermenigvuldigen_3_news_index
 

Extra materiaal bij Spel in de rekenles - Dobbeldraai - Optellen over de 10

Met dit spel oefen je met het automatiseren van de moeilijkere optellingen over de 10 (6+, 7+, 8+, 9+ / 5, 6, 7, 8 ,9), leer je de relatie doorzien tussen optellen en aftrekken en oefen je met handig en strategisch spelen.... lees meer » Reacties(0)
Dobbelddraai_afb_optellen_afrekken_news_index
 

Extra materiaal bij Spel in de rekenles - Dobbeldraai - Vermenigvuldigen - 1

Met dit spel automatiseer je de tafels van de kleine vermenigvuldigingen (2x, 3x, 4x, 5x / 2, 3, 4, 5), leer je de relatie doorzien tussen vermenigvuldigen en delen en oefen je het handig en strategisch spelen... lees meer »
Dobbeldraai_afb_vermenigvuldigen_1_news_index
 

Extra materiaal bij Spel in de rekenles - Dobbeldraai - Vermenigvuldigen - 2

Met dit spel oefen je het automatiseren van de kleinere tafels (6x, 7x, 8x, 9x / 2, 3, 4, 5 en omgekeerd), leer je de relatie doorzien tussen vermenigvuldigen en delen en oefen je met handig en strategisch spelen.... lees meer » Reacties(0)
Dobbeldraai_afb_vermenigvuldigen_2_news_index
 

Extra materiaal bij Spel in de rekenles - Dobbeldraai - Vermenigvuldigen - 3

Met dit spel kun je oefenen in het automatiseren van de grotere tafels (6x, 7x, 9x / 6, 7, 8, 9), de relatie doorzien tussen vermenigvuldigen en delen en handig en strategisch spelen... lees meer » Reacties(0)
Dobbeldraai_afb_vermenigvuldigen_3_news_index