Jaargang 35 nummer 3

Ontwikkeling en onderzoek - Actualiseren van de post-hbo-opleiding rekencoördinator

Dit artikel schetst de uitgangspunten van de post-hbo-opleiding rekencoördinator, de ontwikkelingen die leidden tot deze opleiding en de ideeën die er op dit moment leven over de actualisering van de opleiding van rekencoördinatoren.... lees meer » Reacties(0)
Logo_vb_o_en_o_groen_zonder_tekst_news_index
 

Ontwikkeling en onderzoek - Een educatief computerspel voor rekenen bij kleuters

Dankzij verschillen in informeel leren in de thuis- en (voor)schoolsituatie zijn er grote individuele verschillen in niveau van getalbegrip onder kleuters. Kan het educatieve computerspel 'Tel je ZOO', samen met een visualisatie-tool hierbij helpen?... lees meer » Reacties(1)
Logo_vb_o_en_o_blauw_zonder_tekst_news_index
 

Redactioneel - De rekencoördinator

Redactioneel van hoofdredacteur Cathe Notten... lees meer » Reacties(0)
Vb_35_3_afb_rubriek_redactioneel_news_index
 

Erkenning en draagvlak - De positie van de rekencoördinator in de school

Op veel scholen is inmiddels een aparte rekencoördinator aanwezig, maar rekencoördinatoren worden lang niet altijd voldoende gefaciliteerd en gestimuleerd. Een rekencoördinator heeft erkenning en draagvlak nodig, is het pleidooi van Nienke Okkema.... lees meer » Reacties(1)
Vb_35_3_afb_okkema_erkenning_en_draagvlak_news_index
 

Groetjes van groep 5 - Met de bus mee

Lia van Diem, leerkracht op basisschool De Stappen in Tilburg, bekijkt met haar groep 5 een tabel over de bus. Maar hoe je wat er in de tabel staat nu precies moet interpreteren valt nog niet mee....... lees meer » Reacties(0)
Vb_35_3_afb_rubriek_groetjes_van_groep_vijf_news_index
 

Het prioriteitenspel - Rekenbeleid: werken aan draagvlak en betrokkenheid

De rekencoördinator is de motor achter de verbetering van het reken-wiskundeonderwijs op de basisschool. Maar dat betekent niet dat hij of zij al het werk doet. Integendeel! Het Prioriteitenspel brengt het gesprek over rekenen in een schoolteam op gang... lees meer » Reacties(1)
Vb_35_3_afb_zanten_het_prioriteitenspel_news_index
 

Bewijs uit het gerijmde - Rekenschap

Over rekenen, op rijm... Jaap van Lakerveld... lees meer » Reacties(0)
Vb_35_3_afb_rubriek_bewijs_uit_het_gerijmde_news_index
 

Leren van en met elkaar - Beter rekenonderwijs door professionele leergemeenschappen

Overal in het land starten lerende netwerken die zich gezamenlijk buigen over een grote verscheidenheid aan onderwerpen. Zo heeft het schoolbestuur Sarkon rekencoördinatoren bovenschools in een Professionele Leergemeenschap (PLG) samengebracht.... lees meer » Reacties(0)
Vb_35_3_afb_keijzer_leren_van_en_met_elkaar_news_index
 

Vroeger - Boven de stof

Rubriek over de tijden van weleer, waarin Ed de Moor vertelt over het vak rekenen op de Pabo van vroeger... lees meer » Reacties(0)
Vb_35_3_afb_rubriek_vroeger_news_index
 

Ei van Columbus - Jaargang 35, nummer 3 - opgaven

Nieuwe uitdagende rekenpuzzels voor leerlingen van groep 7 en 8, gemaakt door Jos van den Bergh... lees meer » Reacties(0)
Vb_35_3_afb_rubriek_ei_van_columbus_opgaven_news_index
 
 

Hou ze bij de les! - Instructie aan sterke rekenaars

Sterke rekenaars worden wel 'instructie-onafhankelijke rekenaars' genoemd. Vaak brengen ze een deel van de rekenles buiten het lokaal door met verrijkingsmateriaal, wat zonder instructie tot demotivatie en onderpresteren kan leiden. Hoe kan dat anders?... lees meer » Reacties(0)
Vb_35_3_afb_sjoers_hou_ze_bij_de_les_news_index
 

Robotdans - Codetaal en dans tijdens de Grote Rekendag 2016

Floortje Kroeze, een ondernemende rekencoördinator in spe, verzorgde een uitprobeer-sessie van een onderdeel van de Grote Rekendag 2016: de Robotdans. Ze ontdekte dat de kinderen deze opdracht met open armen ontvingen.... lees meer » Reacties(0)
Vb_35_3_afb_kroeze_robotdans_news_index
 

Kleine kinderen worden groot - 147 met de auto

De voordeur gaat open en Suzanne (4 jaar) vliegt naar buiten. Ze rent naar de buren. 'Zie je wel, die hebben een 7!'. Ze loopt verder naar het huis ernaast. En Finn woont bij 8 en Kiki bij 9!'. De straat is nog wel langer, nog zoveel cijfers te ontdekken!... lees meer » Reacties(0)
Vb_35_3_afb_rubriek_kleine_kinderen_worden_groot_news_index
 

Van basisschool naar brugklas - Werken aan afstemming voor rekenen-wiskunde

Hoe verbeter je de doorgaande lijn van primair naar voortgezet onderwijs? Rekencoördinator Niek Engelbarts vertelt hoe scholen in de gemeente Haaksbergen dit aanpakken voor rekenen-wiskunde. ... lees meer » Reacties(0)
Vb_35_3_afb_engelbarts_van_basisschool_naar_brugklas_news_index
 

Passende Perspectieven 1 - De leraar is de sleutel, de leerlingen wijzen de weg

Sinds 2011 zijn de referentieniveaus 1F en 1S opgenomen in de wet. In het sbo behaalt het merendeel van de leerlingen het fundamenteel niveau 1F niet. Wat moet en kun je die leerlingen aanbieden zodat ze toch zo ver mogelijk in de richting van 1F komen?... lees meer » Reacties(0)
Vb_35_3_afb_boswinkel_passende_perspectieven_1_news_index
 

Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek - Nieuws van de redactie

Vanaf jaargang 35 nummer 3 (januari 2016) verschijnen er bij Volgens Bartjens 2 verdiepende bijlagen op de website, Volgens Bartjens Ontwikkeling & Onderzoek. De bijlagen bieden achtergronden bij actuele ontwikkelingen in het reken-wiskundeonderwijs.... lees meer » Reacties(0)
Vb_35_3_afb_keijzer_ontwikkeling_en_onderzoek_news_index
 

Nieuws uit de vereniging

Van NVORWO-voorzitter Francis Meester... lees meer » Reacties(0)
2015_francis_meester_news_index
 

Spel in de rekenles - The GAME

Simpele spelregels, snel te spelen, doeltreffend en specifiek passend bij rekenen. Maar bovendien: dit spel is een coöperatief spel. Spelers spelen niet tegen elkaar, maar ze spelen samen tegen 'het spel'. Voor groep 4 / 5.... lees meer »
Vb_35_3_afb_rubriek_spel_in_de_rekenles_news_index