Jaargang 36 nummer 2

Redactioneel - Soepel doorstromen

Hoofdredacteur Cathe Notten geeft een overzicht van alle artikelen in deze Volgens Bartjens.... lees meer » Reacties(0)
Vb_36_2_afb_notten_redactioneel_news_index
 

Keuzes en accenten - Breuken in het po en vmbo

In dit artikel worden enkele knelpunten in de aansluiting po op vmbo-basis en kader onder de loep genomen en worden suggesties gedaan voor verdergaande afstemming en versterking.... lees meer » Reacties(0)
Vb_36_2_afb_versteeg_keuzes_en_accenten_news_index
 

Kleine kinderen worden groot - Reuzenrad met perspectief

Wat is nu hoger, het reuzenrad of de hoge toren? Samen met zijn moeder zoekt Fabian van vijf het uit.... lees meer » Reacties(2)
Vb_36_2_afb_vliet_kleine_kinderen_worden_groot_news_index
 

Groetjes van groep 5 - Een uur meetwerk

Vandaag gaat juf Lia van Diem met de sterke rekenaars uit haar groep vijf aan de slag met de leerlijn meten.... lees meer » Reacties(0)
Vb_36_2_afb_diem_groetjes_van_groep_5_news_index
 

Meekijken in het hoofd - Noteren en evalueren in het rekenonderwijs

'In het basisonderwijs zijn leerlingen te veel gericht op het antwoord' is een veelgehoorde klacht van leraren uit het voortgezet onderwijs. Leren hoe je moet opschrijven via welke stappen je tot een uitkomst komt zorgt voor veel inzicht.... lees meer » Reacties(0)
Vb_36_2_afb_verbeeck_meekijken_in_het_hoofd_news_index
 

Een wiskobaas op elke school - De rekencoördinator in po en vo

In het basisonderwijs zijn veel rekencoördinatoren werkzaam, leerkrachten die extra taken hebben op het gebied van rekenen. In maart wordt voor de derde keer de landelijke Nationale Rekencoördinator Dag (NRCD) georganiseerd voor deze leerkrachten.... lees meer » Reacties(0)
Vb_36_2_afb_jonker_een_wiskobaas_op_elke_school_news_index
 

Bewijs uit het gerijmde - Schone wiskunsten

De kijk van Jaap van Lakerveld op de wereld van de wiskunst... op rijm!... lees meer » Reacties(0)
Vb_36_2_afb_lakerveld_bewijs_uit_het_gerijmde_news_index
 

Bedenk het beste rekenspel!

Doe mee met deze wedstrijd en misschien ligt straks jouw zelfbedachte rekenspel in de (web)winkel... lees meer » Reacties(1)
Vb_36_2_afb_noteboom_bedenk_het_beste_rekenspel_news_index
 

Ei van Columbus - Jaargang 36 - nummer 2 - opgaven

Een nieuwe editie van rekenpuzzels en breinkrakers voor leerlingen uit groep zeven en acht.... lees meer » Reacties(1)
Vb_36_2_afb_ei_van_columbus_opgaven_news_index
 
 

Zachtjes over de drempel - Doorgaande lijnen in het rekenonderwijs van po en vo

In Neede hebben scholen van het basis- en het middelbaar onderwijs een goed functionerende samenwerking opgezet om ervoor te zorgen dat de leerlingen geen grote schokken ervaren bij de overgang van de basisschool naar de brugklas. ... lees meer » Reacties(0)
Vb_36_2_afb_berge_zachtjes_over_de_drempel_news_index
 

Volgens Bartjens heeft iets gelezen - Scratch jr. en De Tangramkat

Boekbesprekingen van 'Scratch jr' van Marina Umaschi Bers en Mitchel Resnick en 'De Tangramkat' van Maranke Rinck en Martijn van der Linden... lees meer » Reacties(0)
Vb_36_2_afb_rozendaal_volgens_bartjens_heeft_iets_gelezen_news_index
 

Meetkunde, kunst en creativiteit - Een lessenserie ook voor zwakkere rekenaars

De auteurs vertellen over hun lessenserie, waar meetkunde, creativiteit en beeldende kunst centraal staan.... lees meer » Reacties(0)
Vb_36_2_afb_schoevers_meetkunde_kunst_en_creativiteit_news_index
 

Versoepel de doorstroming - De drempels po - vmbo ingekleurd vanuit de reken-wiskundepraktijk

Ondanks alle inspanningen zijn het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs nog vaak behoorlijk verschillende werelden, waardoor het in de praktijk moeilijk is om te zorgen voor een 'drempelloze' inhoudelijke aansluiting... lees meer »
Vb_36_2_afb_koopmans_versoepel_de_doorstroming_news_index
 

Rijzende Sterre - Passende perspectieven rekenen in de overgang van po naar vmbo

In dit artikel leggen de auteurs enkele praktische ervaringen naast elkaar over het werken met Passende Perspectieven in de praktijk. De focus ligt hierbij op de overgang van het primair onderwijs naar het vmbo.... lees meer » Reacties(0)
Vb_36_2_afb_brandt_rijzende_sterre_news_index
 

Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek

Bij de 2 artikelen in dit novembernummer gaat het om activiteiten die zich goed lenen om te doen met het hele team of juist met een deel van het team. De beschreven activiteiten lenen zich daarnaast voor gebruik binnen de lerarenopleiding of de nascholing... lees meer » Reacties(0)
Vb_36_2_afb_keijzer_volgens_bartjens_o_en_o_news_index
 

Goed en fout in het reken-wiskundeonderwijs - De 35e Panama-conferentie

Op 19 en 20 januari 2017 vindt de 35e Panama-conferentie plaats in Veldhoven. Leraren en andere professionals rekenen-wiskunde ontmoeten elkaar hier ervaringen te delen, van gedachten te wisselen en op de hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen. ... lees meer » Reacties(0)
Vb_36_2_zanten_panamaconferentie_news_index
 

Van de voorzitter - november 2016

Francis Meester is de voorzitter van de NVORWO. Ze vertelt over de conferentie po-vmbo voor rekenen-wiskunde, rekencoördinatoren en de jaarvergadering en studiedag van de NVORWO op 7 april 2017.... lees meer » Reacties(0)
Vb_36_2_afb_meester_van_de_voorzitter_news_index
 

Spel in de rekenles - Pak die zak!

Kent u Halli Galli nog? Dit spel is favoriet bij de meeste kinderen. Maar eigenlijk leren kinderen uit groep 4 en hoger hier niets nieuws meer van. Daarom goed nieuws: Pak die zak! is voor leerlingen in groep 3, 4 en de zwakkere rekenaars uit groep 5.... lees meer » Reacties(0)
Vb_36_2_afb_noteboom_spel_in_de_rekenles_news_index