Jaargang 36 nummer 4

Van de redactie - Leren mathematiseren

Redactioneel van de hoofdredacteur van Volgens Bartjens Cathe Notten... lees meer » Reacties(0)
Vb_36_4_afb_notten_rdactioneel_news_index
 

TIMSS 2015 - Geen internationale top 10 voor rekenen

In internationale onderzoeken zoals PISA, PIRLS of TIMSS presteerden Nederlandse leerlingen altijd zeer goed. TIMSS - 2015 laat een heel ander beeld zien: Voor de exacte vakken behoort Nederland nu slechts tot de middenmoot. ... lees meer » Reacties(0)
Vb_6_4_afb_meelissen_timss_2015_news_index
 

Vanuit een ander perspectief - Een wiskundige basis van het rekenonderwijs

Rekenen-wiskunde wordt vaak alleen met onderwijskundig perspectief bezien, terwijl een wiskundig perspectief hele andere inzichten kan geven. In dit artikel illustreren de auteurs dit aan de hand van twee voorbeelden.... lees meer » Reacties(0)
Vb_36_4_afb_bruin_vanuit_een_ander_perspectief_news_index
 

Bewijs uit het gerijmde - Acceleratie van een voertuig

In rijm legt Jaap van Lakerveld uit dat rekenen, net als taal, een voertuig van de geest is.... lees meer » Reacties(0)
Vb_36_4_afb_lakerveld_bewijs_uit_het_gerijmde_news_index
 

Flexmaat - Een nieuwe visualisatie van het metriek stelsel

Voor veel leerlingen is het doorzien en het gebruiken van het metriek stelsel een struikelblok. De auteurs ontwikkelden een nieuwe visualisatie van het metriek stelsel die de naam 'Flexmaat' kreeg. De ontwikkeling werd mede mogelijk gemaakt door de NVORWO... lees meer » Reacties(0)
Vb_36_4_afb_velden_flexmaat_news_index
 

Ei van Columbus - Jaargang 36, nummer 4 - Opgaven

Jos van den Bergh verzon weer mooie rekenpuzzels en breinkrakers voor leerlingen uit groep 7 en 8.... lees meer » Reacties(1)
Vb_36_4_afb_bergh_ei_van_columbus_opgaven_news_index
 
 

Nieuwsrekenen - Rekenen met het nieuws van de week

Als leerlingen moeite hebben met contexten dan is dat vaak te herleiden naar 2 oorzaken: onvoldoende geautomatiseerde of gememoriseerde basisvaardigheden, of het begrijpen van de context en de rekenvraag. Een vaste aanpak van deze opgaven kan helpen.... lees meer » Reacties(0)
Vb_36_4_snoodijk_nieuwsrekenen_news_index
 

Rekenen en tekenen - Effectiviteit van het strookmodel

Veel leerkrachten lopen aan tegen de moeilijkheden die leerlingen ondervinden bij het oplossen van context-opgaven. Gebruik van het strookmodel kan bij deze opgaven een hulpmiddel zijn. ... lees meer » Reacties(0)
Vb_36_4_afb_overtoom_tekenen_en_rekenen_news_index
 

Denkend rekenen en rekenend denken leren - Didactisch credo van Ed de Moor historisch bezien

De auteur laat in dit artikel zien dat bij het nadenken over de toekomst het belangrijk is om naar het verleden te kijken. Hij gaat terug naar de bronnen en bespreekt de herkomst van het motto van Ed de Moor: 'Denkend rekenen en rekenend leren denken'.... lees meer » Reacties(0)
Vb_36_4_afb_treffers_denkend_rekenen_en_rekenend_leren_denken_news_index
 

Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek

De 2 artikelen van Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek gaan over de recente geschiedenis van het reken-wiskundeonderwijs. Willem Uittenboogaard schrijft over Ed de Moor en het artikel van Willem Vermeulen gaat over het realistisch rekenonderwijs.... lees meer » Reacties(0)
Vbat201604_33_keijzer_volgens_news_index
 

Studiedag en jaarvergadering NVORWO

Op 7 april 2017 vindt in Nieuwegein de jaarvergadering en studiedag plaats van de NVORWO. Op deze dag kun je luisteren naar lezingen en workshops bijwonen. Gratis voor abonnees van Volgens Bartjens!... lees meer » Reacties(0)
Vb_36_4_afb_harten_studiedag_jaarvergadering_nvorwo_news_index
 

NVORWO - Nieuws uit de vereniging

Nieuws van NVORWO-voorzitter Francis Meester... lees meer » Reacties(0)
Vb_36_4_afb_meester_van_de_voorzitter_news_index
 

Spel in de rekenles - Drempelspellen

Het automatiseren en memoriseren van de belangrijke basisvaardigheden voor het rekenen blijft voor veel kinderen een uitdaging. De drempelspellen bieden leerlingen een speelse manier om de verschillende basisvaardigheden te oefenen en te onderhouden.... lees meer » Reacties(1)
Vb_36_4_afb_noteboom_spel_in_de_rekenles_drempelspelen_news_index