Jaargang 36 nummer 5

Jaargang 36 nr 5

Redactioneel - De leerkracht centraal

Redactioneel van de hoofdredacteur van Volgens Bartjens, Cathe Notten... lees meer » Reacties(1)
Vb_36_5_afb_notten_redactioneel_news_index
 

Vragen die leren stimuleren - Denkvragen voor alle leerlingen in de reken-wiskundeles

In dit artikel schetst de auteur het belang van goede denkvragen en geeft hij concrete voorbeelden die eenvoudig kunnen worden toegepast in de dagelijkse reken-wiskundeles.... lees meer » Reacties(0)
Vb_36_5_afb_zanten_vragen_die_leren_stimuleren_news_index
 

Een waardevolle informatiebron - Rekenen in de centrale eindtoets

Er zijn verschillende eindtoetsen voor het basisonderwijs. Eén van deze toetsen is de Cito-toets. De auteur licht toe hoe het onderdeel rekenen in de Centrale Eindtoets is samengesteld en hoe de verschillende domeinen in deze toets aan bod komen.... lees meer » Reacties(0)
Vb_36_5_afb_verbruggen_een_waardevolle_informatiebron_news_index
 

Samen sterker - Landelijk en regionaal netwerk rekencoördinatoren

Een groeiend aantal scholen heeft een rekencoördinator. Er zijn verschillende initiatieven gestart om deze rekencoördinatoren met elkaar te verbinden in netwerken en hen te ondersteunen met relevante informatie.... lees meer » Reacties(0)
Vb_36_5_afb_jonker_samen_sterker_news_index
 

Ei van Columbus - Jaargang 36, nummer 5 - opgaven

Rekenpuzzels en breinkrakers voor leerlingen uit groep 7 en 8, gemaakt door Jos van den Bergh... lees meer » Reacties(0)
Vb_36_5_afb_ei_van_columbus_opgaven_news_index
 
 

De rekenmethode 'losser' gebruiken - Voorbereidend denkwerk verhoogt de kwaliteit

De auteurs van dit artikel bepleiten het maken van verstandige keuzes uit het grote aanbod van de methode en per blok een gedegen voorbereiding op de doelen.... lees meer » Reacties(0)
Vb_36_5_afb_espeldoorn_de_rekenmethode_losser_gebruiken_news_index
 

Flexmaat - Een nieuwe visualisatie van het metriek stelsel (2)

In dit vervolgartikel over de Flexmaat richten de auteurs zich op leerkrachten die met Flexmaat willen gaan werken. Ze geven een lesvoorbeeld en beschrijven alle verschillende toepassingsmogelijkheden ... lees meer » Reacties(0)
Vb_36_5_afb_velden_flexmaat_news_index
 

Bewijs uit het gerijmde - Ontdekkend Leren

Rubriek op rijm van Jaap van Lakerveld... lees meer » Reacties(0)
Vb_36_5_lakerveld_bewijs_uit_het_gerijmde_news_index
 

Rekenen - wiskunde in de 21e eeuw - Ideeën en achtergronden voor primair onderwijs

In januari 2017 vond de 35e Panama-conferentie over rekenen-wiskunde plaats. Ter gelegenheid van dit jubileum werd een bundel gepresenteerd: Rekenen-wiskunde in de 21e eeuw, over een toekomstbestendig curriculum voor rekenen-wiskunde.... lees meer » Reacties(0)
Vb_36_5_afb_zanten_rekenen_wiskunde_in_de_21e_eeuw_news_index
 

Wij willen oefenen! - Gemotiveerde leerlingen bij het automatiseren

Uit veel onderzoek blijkt dat gememoriseerde en geautomatiseerde kennis noodzakelijk is in het proces van rekenen. De meeste kinderen onderhouden die kennis niet voldoende. Hoe kun je kinderen motiveren om hun rekenkennis op peil te houden?... lees meer » Reacties(0)
Vb_36_5_afb_gribling_wij_willen_oefenen_news_index
 

Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek

De hoofdredacteur van Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek vertelt over de twee recentste artikelen: ... lees meer » Reacties(0)
Vb_36_5_afb_keijzer_volgens_bartjens_o_en_o_news_index
 

Van de voorzitter... Nieuws uit de vereniging

Rubriek van NVORWO-voorzitter Francis Meester... lees meer » Reacties(0)
Vb_36_5_afb_meester_van_de_voorzitter_news_index
 

Spel in de rekenles - Beverbende

Beverbende is een leerzaam spelletje voor het optellen van getallen onder de 20. Het is een spel waar je rekent en je geheugen oefent, maar waarbij je elkaar ook lekker kunt pesten....... lees meer » Reacties(0)
Vb_36_5_afb_noteboom_spel_in_de_rekenles_news_index