Jaargang 37 nummer 4

Een beschrijvingskader voor rekenapps

Dit artikel beschrijft een onderzoek naar de ontwikkeling van een beschrijvingskader voor rekenapps, waarbij niet alleen gekeken wordt naar het oefenen van rekenvaardigheden maar ook naar andere aspecten.... lees meer » Reacties(0)
Vb_37_4_afb_o_en_o_keijzer_een_beschrijvingskader_voor_rekenapps_news_index
 

Sterke rekenaars in het basisonderwijs: de theoretische onderbouwing

Recente TIMSS-Scores tonen aan dat investeren in goed reken-wiskundeonderwijs aan sterke rekenaars aandacht verdient. In het boek 'Sterke rekenaars in het basisonderwijs' beschrijft Suzanne Sjoers hoe dit bewerkstelligd kan worden.... lees meer » Reacties(0)
Vb_37_3_o_en_o_afb_sjoers_sterke_rekenaars_in_het_basisonderwijs_news_index
 

Redactioneel - Keuzes, keuzes, keuzes...

Redactioneel van de hoofdredacteur van Volgens Bartjens, Cathe Notten... lees meer » Reacties(0)
Vb_37_4_afb_notten_van_de_redactie_news_index
 

Begrip ontstaat niet vanzelf - Interview met Zalman Usiskin

Er zijn steeds meer reken-wiskundemethodes die in min of meerdere mate gebruik maken van digitale middelen. Marjolein Kool interviewde Zalman Usiskin over de voor- en nadelen van digitale reken-wiskundemethodes.... lees meer » Reacties(0)
Vb_37_4_afb_kool_begrip_ontstaat_niet_vanzelf_news_index
 

Groetjes van groep 4 - Blokuur

Welk tekenblok is nu het grootst? Groep 4 van juf Lia van Diem buigt zich over deze vraag. En dat valt niet mee, ze hebben er een heel blokuur voor nodig om daar achter te komen....... lees meer » Reacties(0)
Vb_37_4_afb_diem_groetjes_van_groep_4_news_index
 

Een objectieve meting van het niveau - Kiezen uit verplichte eindtoetsen

Vroeger was er maar 1 aanbieder van de eindtoets in groep 8. Tegenwoordig kunnen scholen kiezen uit 6 eindtoetsen. Wat zijn de verschillen tussen deze toetsen en hoe kies je een eindtoets die goed bij de school en de leerlingen past?... lees meer » Reacties(0)
Vb_37_4_afb_harten_een_objectieve_meting_news_index
 

Denken in doelen - Rekenen zonder methode op de basisschool

Rekenonderwijs op de basisschool kan anders, is het betoog van 2 bevlogen IB-ers die samen een aanpak voor het rekenonderwijs ontwikkelden gebaseerd op doelen, niet op een methode. Zij nemen u mee in het ontstaan en de werkwijze van Denken in Doelen.... lees meer » Reacties(0)
Vb_37_4_afb_berg_denken_in_doelen_news_index
 

Ei van Columbus - Jaargang 37, nummer 4 - opgaven

Een nieuwe editie vol rekenpuzzels en breinkrakers voor leerlingen in groep 7 en 8... lees meer » Reacties(0)
Vb_37_4_afb_ei_van_columbus_opgaven_news_index
 

Vandaag beginnen - Reken-wiskundeonderwijs voor de toekomst

De digitalisering van de samenleving gaat zo snel dat het onderwijs de veranderingen nauwelijks kan bijhouden. Hoe kun je de leerlingen voorbereiden op wat de maatschappij van hen vraagt?... lees meer » Reacties(0)
Vb_37_4_afb_bruin_vandaag_beginnen_news_index
 

Bewijs uit het gerijmde - Zwaar tafelen

Jaap van Lakerveld vertelt op rijm over tafels en de School Met Den Bijbel... lees meer » Reacties(0)
Vb_37_4_afb_lakerveld_bewijs_uit_het_gerijmde_news_index
 

Kan dit altijd zo? Computational thinking in elke reken-wiskundeles

Tot de 21e eeuwse vaardigheden wordt ook computational thinking gerekend. De auteurs geven een aantal voorbeelden van computational thinking en laten zien hoe u deze kunt gebruiken in uw onderwijs.... lees meer » Reacties(0)
Vb_37_4_afb_hotze_kan_dit_atlijd_zo_news_index
 

Kleine kinderen worden groot - Wiskunde in de wasmand

Babette van 4 helpt haar moeder met het opvouwen van schone was. En daar komt nog heel wat wiskundig inzicht bij kijken!... lees meer » Reacties(0)
Vb_37_4_afb_vliet_kleine_kinderen_worden_groot_2_news_index
 

Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek

Ronald Keijzer vertelt over de 2 artikelen van maart 2018: Een artikel van Suzanne Sjoers over sterke rekenaars en een artikel van Ronald Keijzer, Alette Lanting en Martine den Engelsen over een beschrijvingskader van rekenapps.... lees meer » Reacties(0)
Vb_37_4_afb_keijzer_volgens_bartjens_ontwikkeling_en_onderzoek_news_index
 

De grote rekendag - Uit verhouding

Ronald Keijzer geeft een toelichting bij het thema van de Grote Rekendag in 2019: Uit verhouding. Inschrijven kan vanaf september!... lees meer » Reacties(0)
Vb_37_4_afb_keijzer_de_grote_rekendag_news_index
 

Van de voorzitter... Maart 2018

NVORWO-voorzitter Francis Meester bespreekt het laatste nieuws van de NVORWO.... lees meer » Reacties(0)
Vb_37_4_afb_meester_van_de_voorzitter_maart_2018_news_index
 

Spel in de rekenles - Game of trains

Game of trains is een kaartspel waarbij de spelers getallen op volgorde moeten krijgen van laag naar hoog. Met dit eenvoudige spel kan rekendrempel 2: 'Getalbegrip onder 100' uit het rekenmuurtje geoefend worden.... lees meer » Reacties(0)
Vb_37_4_afb_noteboom_spel_in_de_rekenles_game_of_trains_news_index