Ontwikkeling en onderzoek

RRASS!: realistisch reken-wiskundeonderwijs aan leerlingen met een autisme spectrum stoornis

E.J. van Houten-van den Bosch & E. Bierdrager-van

E.J. van Houten-van den Bosch & E. Bierdrager-van der Meij - RU Groningen, afdeling orthopedagogiek
Regionaal Expertisecentrum Noord Nederland, cluster 4

Deel dit artikel