Redactie Volgens Bartjens

Wil je contact opnemen met de redactie?

Tijdschrift Volgens Bartjens is het verenigingsorgaan van de Nederlandse Vereniging tot Ontwikkeling van het Reken-Wiskundeonderwijs (NVORWO). Het wordt uitgegeven door de NVORWO en Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum. Het tijdschrift biedt je samen met deze website volop informatie en inspiratie voor reken-wiskundeonderwijs op de basisschool, het voortgezet onderwijs en het mbo.

Contact met de redactie neem je op via:

Mevr. C. Notten
Zeeburgerkade 292
1019 HL AMSTERDAM
e-mail redactie@volgens-bartjens.nl

Meer over Volgens Bartjens

Volgens Bartjens is bestemd voor basisschoolleerkrachten, pabostudenten, schoolbegeleiders, opleidingsdocenten, onderzoekers en verder voor iedereen die zich inzet voor nog beter reken-wiskundeonderwijs in het (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs en op het mbo.

Waar komt de naam Volgens Bartjens vandaan?

Willem Bartjens was een schoolmeester die in 1569 in Amsterdam werd geboren en in 1638 in Zwolle overleed. Hij schreef in 1604 het boek De Cijfferinghe, dat een voor die tijd volledig nieuwe rekenmethode bevatte. Het werd vele malen herdrukt en aangevuld. Nederlandse kinderen hebben twee eeuwen lang met dit boekje leren rekenen. Daardoor is volgens Bartjens een bekende uitspraak geworden. Het betekent meestal zoiets als 'als je rechttoe-rechtaan doorredeneert'.

Wat voor artikelen?

In Volgens Bartjens vind je:

 • lesideeën en -verslagen
 • stellingen, meningen en standpunten
 • informatie over lesmaterialen
 • studiedagen en actuele ontwikkelingen
 • puzzels, raadsels en rekenproblemen
 • interviews
 • columns
 • onderzoeksresultaten van vakspecialisten
 • ervaringen van pabostudenten.....

In Volgens Bartjens vind je bijvoorbeeld antwoord op:

 • Hoe ga ik om met verschillen tussen leerlingen?
 • Hoe geef ik interactief onderwijs in een klas vol verschillende leerlingen?
 • Hoe maak ik mijn onderwijs concreet?
 • Wat zijn goede apps en computerprogramma's?
 • Kunnen zwakke rekenaars zelf oplossingsmanieren construeren...
 • Hoe kan ik sterke rekenaars uitdagen om nog meer te leren?
 • Wat is dyscalculie en hoe ga ik er mee om?
 • Wat is een goed en verantwoord rekenspel om te doen met de klas? 

Volgens Bartjens digitaal 

Op deze website van Volgens Bartjens vind je, behalve de digitale versie van ons blad, een digitaal archief om te zoeken in onze oude nummers, artikeluitbreidingen, achtergrondinformatie, lesmateriaal, een uitgebreide agenda met alle belangrijke evenementen en nascholingscursussen, informatie over NVORWO, antwoorden op de puzzels in het blad, een hele verzameling links voor verdere verdieping of juist praktische ideeën...