Adverteren in Volgens Bartjens of op de site

 

 

Volgens Bartjens is hét vaktijdschrift voor de praktijk van reken-wiskundeonderwijs in het Nederlandse onderwijs.

Het tijdschrift richt zich op (aankomend) leerkrachten, rekencoördinatoren, opleidingsdocenten, onderzoekers, adviseurs en ontwikkelaars van reken-wiskundeonderwijs in het po, vo en mbo.

 

Redactionele formule

Volgens Bartjens bevat een toegankelijke mix van theorie, didactiek en praktijk. De redactie beoogt de verspreiding van kennis, ervaringen en opinies op het gebied van reken-wiskundeonderwijs. De artikelen leggen verbindingen tussen wetenschap, beleid en de praktijk in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs, en brengen actuele ontwikkelingen in beeld.

 

Het tijdschrift Volgens Bartjens wordt uitgegeven door Koninklijke Van Gorcum in samenwerking met NVORWO (Nederlandse Vereniging van Ontwikkeling van Reken-Wiskunde Onderwijs).

 

Waarom adverteren?

·         Meer dan 3.000 abonnees in deze specifieke doelgroep

·         Specifiek gericht op reken-wiskunde-onderwijs

·         De kans om uw doelgroep te bereiken, boeien en binden

 

Doelgroep                    leraren rekenen, rekencoördinatoren, directies

Onderwijstype             basisonderwijs, voortgezet onderwijs, mbo

Verschijning                5 keer per jaar

Oplage                         3500 exemplaren

 

Formaten en tarieven

Opties

Afmetingen (zetspiegel)

Tarieven (ex. btw)

2/1 pagina

400 mm x 280 mm

€ 2625

1/1 pagina

190 mm x 280 mm

€ 1335

½ pagina

liggend: 190 mm x 135 mm

staand: 90 mm x 280 mm

€ 820

¼ pagina

90 mm x 135 mm

€ 405

Bijsluiter

 

€ 1730

 

Bladspiegel: 210 mm x 297 mm

Opmaak in full colour

 

Wil je graag adverteren op de website van Volgens Bartjens? Mail dan naar uitgeverij@vangorcum.nl 

 

Data

2024

Jaargang

Editie

Reservering voor …

Advertentie aanleveren voor …

Verschijningsdatum editie

43

4

12 februari

12 februari

26 maart

43

5

1 april

1 april

14 mei

44

1

1 juli

1 juli

17 september

44

2

7 oktober

7 oktober

19 november