Meer over Volgens Bartjens

Het tijdschrift Volgens Bartjens is in Nederland hét vaktijdschrift voor de praktijk van het reken-wiskunde-onderwijs op het primair en speciaal (basis)onderwijs, voortgezet onderwijs en het mbo. Het tijdschrift wordt uitgegeven door Uitgeverij Van Gorcum in samenwerking met NVORWO (Nederlandse Vereniging van Ontwikkeling van Reken-Wiskunde Onderwijs).

 

De inhoud van de artikelen is een toegankelijke mix van theorie, didactiek en praktijk, bedoeld voor leerkrachten, rekencoördinatoren, pabo-studenten, opleidingsdocenten, onderzoekers, adviseurs, ontwikkelaars en andere professionals die geïnteresseerd zijn in het reken-wiskundeonderwijs.

 

Doelen van het tijdschrift Volgens Bartjens zijn:

 • verspreiding van kennis en uitwisseling van ervaringen en opinies op het gebied van reken-wiskundeonderwijs,
 • het leggen van verbindingen tussen wetenschap, beleid en de praktijk in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs
 • en het in beeld brengen van actuele ontwikkelingen op dit terrein.

 

Wat voor artikelen?

In Volgens Bartjens vind je:

 • artikelen over allerhande reken-wiskunde-onderwerpen, zoals rekengesprekken, wiskundeplezier, rekenniveaus en rekendoelen, vaardigheden en nog veel meer
 • lesideeën en -verslagen
 • stellingen, meningen en standpunten
 • informatie over lesmaterialen
 • puzzels, raadsels en rekenproblemen
 • onderzoeksresultaten van vakspecialisten
 • ervaringen van pabo-studenten en - docenten
 • de rubriek 'Rekencoördinator aan het woord' met ervaringen uit de onderwijspraktijk
 • interviews
 • columns
 • nieuws uit de Nederlandse Vereniging van Ontwikkeling van Reken-Wiskunde Onderwijs (NVORWO)

 

Waar komt de naam Volgens Bartjens vandaan?

Willem Bartjens was een schoolmeester die in 1569 in Amsterdam werd geboren en in 1638 in Zwolle overleed. Hij schreef in 1604 het boek De Cijfferinghe, dat een voor die tijd volledig nieuwe rekenmethode bevatte. Het werd vele malen herdrukt en aangevuld. Nederlandse kinderen hebben twee eeuwen lang met dit boekje leren rekenen. Daardoor is 'volgens Bartjens' een bekende uitspraak geworden. Het betekent meestal zoiets als 'als je rechttoe-rechtaan doorredeneert'.

 

Volgens Bartjens digitaal 

Op deze website van Volgens Bartjens vind je, behalve de digitale versie van het tijdschrift, een digitaal archief om te zoeken in onze oude nummers (vanaf jaargang 20), artikeluitbreidingen, achtergrondinformatie, lesmateriaal, antwoorden op de puzzels uit het tijdschrift.