Meer over Volgens Bartjens

Volgens Bartjens is bestemd voor basisschoolleerkrachten, pabostudenten, schoolbegeleiders, opleidingsdocenten, onderzoekers en verder voor iedereen die zich inzet voor nog beter reken-wiskundeonderwijs in het (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs en op het mbo.

 

Waar komt de naam Volgens Bartjens vandaan?

Willem Bartjens was een schoolmeester die in 1569 in Amsterdam werd geboren en in 1638 in Zwolle overleed. Hij schreef in 1604 het boek De Cijfferinghe, dat een voor die tijd volledig nieuwe rekenmethode bevatte. Het werd vele malen herdrukt en aangevuld. Nederlandse kinderen hebben twee eeuwen lang met dit boekje leren rekenen. Daardoor is 'volgens Bartjens' een bekende uitspraak geworden. Het betekent meestal zoiets als 'als je rechttoe-rechtaan doorredeneert'.

 

Wat voor artikelen?

In Volgens Bartjens vind je:

 • lesideeën en -verslagen
 • stellingen, meningen en standpunten
 • informatie over lesmaterialen
 • studiedagen en actuele ontwikkelingen
 • puzzels, raadsels en rekenproblemen
 • interviews
 • columns
 • onderzoeksresultaten van vakspecialisten
 • ervaringen van pabostudenten
 • ...

 

In Volgens Bartjens vind je bijvoorbeeld antwoord op:

 • Hoe ga ik om met verschillen tussen leerlingen?
 • Hoe geef ik interactief onderwijs in een klas vol verschillende leerlingen?
 • Hoe maak ik mijn onderwijs concreet?
 • Wat zijn goede apps en computerprogramma's?
 • Kunnen zwakke rekenaars zelf oplossingsmanieren construeren?
 • Hoe kan ik sterke rekenaars uitdagen om nog meer te leren?
 • Wat is dyscalculie en hoe ga ik ermee om?
 • Wat is een goed en verantwoord rekenspel om te doen met de klas? 

 

Volgens Bartjens digitaal 

Op deze website van Volgens Bartjens vind je, behalve de digitale versie van het tijdschrift, een digitaal archief om te zoeken in onze oude nummers, artikeluitbreidingen, achtergrondinformatie, lesmateriaal, antwoorden op de puzzels uit het tijdschrift.