Redactie Volgens Bartjens

 

Wil je contact opnemen met de redactie?

De hoofdredactie van Volgens Bartjens wordt gevormd door Annette Markusse (hoofdredactie) en Iris Verbruggen (eindredactie).

 

Heb je een idee over rekenen-wiskunde waarover je wilt schrijven?
Heb je iets onderzocht waarover je een breed onderwijspubliek wilt informeren? Ben je bijvoorbeeld rekencoördinator of leerkracht en wil je je ervaringen over ontwikkelingen in jouw school delen?
Wat voor achtergrond je ook hebt (student, docent, adviseur, onderzoeker, ontwikkelaar, …) en of je veel of weinig (schrijf)ervaring hebt: wees welkom om contact met ons op te nemen over een mogelijke publicatie in Volgens Bartjens. We overleggen graag met je wat de mogelijkheden zijn. Bekijk ook onze auteursrichtlijnen.

 

Contactgegevens:

Annette Markusse
Egelantiersgracht 61
1015 RD  Amsterdam
redactie@volgens-bartjens.nl

 

Annette Markusse, Amsterdam (hoofdredacteur) 
Annette Markusse is, naast hoofdredacteur van Volgens Bartjens, hogeschooldocent rekenen, wiskunde & didactiek bij de IPABO in Amsterdam. Daarnaast is ze co-auteur van diverse educatieve uitgaven voor de pabo en de basisschool. Sinds 2014 is ze een van de ontwikkelaars van de Grote Rekendag.

 

Iris Verbruggen, Nijmegen (eindredacteur) 
Iris Verbruggen is, naast eindredacteur van Volgens Bartjens, werkzaam als curriculumontwikkelaar rekenen-wiskunde en gespecialiseerd onderwijs bij SLO. Rekenen-wiskunde vormt de rode draad in haar werkzame leven. In eerdere functies was zij onderwijsontwikkelaar rekenen-wiskunde speciaal (basis)onderwijs (Freudenthal Instituut voor didactiek van wiskunde en natuurwetenschappen) en toetsontwikkelaar rekenen-wiskunde primair en speciaal onderwijs (Cito BV en Stichting Cito).