Redactioneel

Wat we kunnen leren van het TIMSS-onderzoek

Begin februari steeg het waterniveau in de Nederlandse rivieren. Door grote hoeveelheden regen en sneeuw in Duitsland en Zwitserland liepen veel uiterwaarden onder. Iris Verbruggen, onze kersverse eindredacteur, woont vlakbij de Waal. Iedere dag ging ze samen met haar zoontjes even kijken hoe het water steeds hoger ...

Nederlandse basisschoolleerlingen zijn beter gaan rekenen

De rekenvaardigheden van groep 6 leerlingen zijn in 2019 toegenomen. Dit blijkt uit het internationale trendonderzoek TIMSS. Nederland hoort voor rekenen weer tot de subtop. Jongens zijn echter nog steeds betere rekenaars dan meisjes. Leerlingen die thuis soms of geen Nederlands spreken, rekenen beduidend minder goe...

TIMSS-2019 beschouwd door twee bestuursleden van NVORWO

Wat een hoopgevende en positieve titel staat er boven het artikel van Martina Meelissen en Lin Weijn in dit nummer van Volgens Bartjens! Uit het TIMSS-rapport van 2019, waarover zij een boekje opendoen in hun artikel, blijkt dat de rekenvaardigheid van groep-6-leerlingen in Nederland weer is toegenomen en terug is o...

Columns

Boven, of onder NAP?

Bewijs uit het ongerijmde

Jaap van Lakerveld vertelt op rijm over de wereld van wiskunde en rekenen.

 

Rekencoördinator aan het woord

Twee rekencoördinatoren reageren op enkele uitkomsten van het TIMSS-onderzoek.

 

Weten

Verschillen tussen jongens en meisjes?

De Kennisrotonde onderzoekt hoe jongens en meisjes op school verschillen en welke facoren daarbij een rol spelen.

De Kennisrotonde van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek is een uniek loket voor de snelle beantwoording van vragen uit het onderwijs met kennis uit onderzoek. Iedereen die werkt in of nabij de onderwijspraktijk van het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, middelbaar beroep...

TIMSS-resultaten in perspectief

Een analyse van enkele opgaven

Volgens het TIMSS-onderzoek zijn leerlingen in groep 6 de afgelopen jaren beter gaan rekenen in vergelijking met veel andere landen. Maar hoe is dit onderzocht?

Welke opgaven maakten de leerlingen en hoe sluiten die aan op ons curriculum? Op verzoek van Volgens Bartjens ging Koeno Gravemeijer op onderzoek uit.

 

...

Volgens… de onderwijsadviseur

Wat kunnen onderwijsadviseurs met de resultaten van TIMSS?

Welke aanwijzingen geeft het rapport voor de inrichting van ons reken-wiskundeonderwijs? We vroegen het aan Conny Bodin. Zij  bespreekt een aantal opvallende uitkomsten vanuit haar ervaring als onderwijsadviseur. 

 

Leerkansen in/en de methode

Differentiëren, niet determineren

Methodes zijn belangrijk voor het leerstofaanbod dat leerlingen krijgen. Alle reken-wiskundemethodes bieden leerstof aan op verschillende moeilijkheidsniveaus. Hoe je daarmee omgaat is bepalend voor de leerkansen van je leerlingen.

 

Draad van Ariadne

Draad van Ariadne

Wiskunde voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.

De rubriek 'Draad van Ariadne' bestaat uit 4 pagina's in het midden van het blad Volgens Bartjens. 

Anders kijken naar basisvaardigheden

Van leren rekenen naar gecijferde burgertjes

De resultaten van TIMSS 2019 zijn weer verschenen. De media staan bol van redeneringen en conclusies over wat de uitkomsten zeggen over de staat van ons (reken)onderwijs. Een belangrijk aspect blijft daarbij onderbelicht, namelijk een analyse van wat kinderen in deze tijd nu eigenlijk nodig hebben om zich te ontwikk...

Columns

Tien vriendjes

Groetjes uit groep 5

De rekenles in groep 5 gaat over het optellen van ‘grotere’ getallen. Ik weet dat sommigen dat al goed kunnen, maar besluit toch om te starten met een klassikale introductie. Hierin oefenen we de tienvriendjes nog eens. Sommige kennen vooral de term verliefde getallen, maar ik vertel dat ze vandaag door mij tienvrie...

Rekenbegaafde leerlingen naar een hoger niveau brengen

Verrijkingsprojecten voor rekenbegaafde leerlingen

Bij bestudering van het TIMSS-rapport1 blijkt dat leerlingen in Nederland het ‘aan de onderkant’ onverminderd uitstekend doen. Bijna alle leerlingen halen het basisniveau en daarmee kunnen we ons internationaal goed meten met de best presterende landen. Aan de bovenkant valt echter nog wel wat winst te behalen. Het ...

Doen

Rekenspellenwedstrijd

Over de rekenspellenwedstrijd 2021

Voor de zevende keer organiseren Volgens Bartjens en de NVORWO samen met de Marnix Academie, 999-Games en Wizz-spel de wedstrijd ‘Bedenk het beste rekenspel’.

Ook zin om dit jaar mee te doen? Dat kan!

 

Noodgedwongen thuis leren rekenen

De wereld om ons heen kan snel veranderen, dat laat de coronacrisis wel zien. Vanwege de schoolsluiting moesten op stel en sprong nieuwe vormen van onderwijzen en leren worden ingericht. Met vereende krachten is dat gelukt. Het onderwijs kon doorgaan, maar dan vanuit huis. Maar welk effect heeft thuisonderwijs op he...

Doen

Op Rekenreis!

Veel plezier tijdens de Grote Rekendag 2021!

Vanwege de coronacrisis zijn er twee momenten om de Grote Rekendag van 2021 uit te voeren: op 24 maart en op 23 juni 2021 (en een eigen datum zoeken kan ook). Dit jaar is het thema 'Op rekenreis'. 

 

 

Columns

Van de voorzitter

In haar column vertelt NVORWO-voorzitter Jenneken van der Mark over de ontwikkelingen van de afgelopen tijd.

 

 

Studiedag NVORWO

Aankondiging

Op 9 april is de jaarlijkse studiedag en jaarvergadering van de NVORWO. Vanwege de corona-maatregelen vinden beide activiteiten online plaats. Het thema van de studiedag is dit jaar ‘Rekenen om je heen’. 

 

Ontwikkeling en onderzoek

Artikelen maart 2021

Hoofdredacteur van Volgens Bartjens - Ontwikkeling en Onderzoek Ronald Keijzer bespreekt de artikelen in dit nummer.

 

Ontwikkeling en onderzoek

Wiskunde in spontaan spel realiseren

Een case study in dit artikel beschrijft kenmerken van het leren van een leerkracht in groep 1 en 2. We reconstrueren hoe dit leren zich ontwikkelt in een heterogene professionele leeromgeving (PLG) van pedagogisch medewerkers, leerkrachten groep 1-2 en onderzoekers, die gericht is op het stimuleren van de taal- en ...

Ontwikkeling en onderzoek

Kansen voor wiskunde-talenten op de pabo

In dit artikel bespreken we de ontwikkeling en uitvoering van een onderwijsvariant die speciaal is ontwikkeld voor de sterkere reken-wiskundestudent op de pabo. We hebben gekozen om in deze opleidingsvariant de student inhoudelijk uit te dagen met wiskundige onderwerpen die verder gaan dan het referentie niveau 3S. ...

Redactioneel

Georganiseerde nieuwsgierigheid

De hoofdredacteur van Volgens Bartjens bespreekt de artikelen in dit nummer.

 

 

Doen

Op reis met Ieke en Pol

Een rekendag vol verhalen

‘Op rekenreis’ is de titel van de Grote Rekendag 2021, die plaatsvindt op woensdag 24 maart. Dit keer zijn de activiteiten in elke groep georganiseerd rond een verhaal waarin de hoofdpersonen een avontuurlijke reis maken. De leerlingen reizen mee en lossen de rekenproblemen die onderweg opduiken op. Frans van Galen ...

Weten

Volgens het boekje

Eigen producties, een geschiedenis

Leerlingen eigen producties laten maken is een sterk en motiverend middel om leren te faciliteren. Het komt voor in bijna alle reken-wiskundemethodes en je kunt het zelf ook eenvoudig integreren in je lessen. De geschiedenis van dit didactische fenomeen laat verschillende manieren zien waarop je eigen producties kun...

Columns

Onderzoekspraktijk rekenen-wiskunde basisonderwijs

Zeker weten?!

Columns

Deze keer

Groetjes van groep 4

Wat zijn tafelsommen toch moeilijk voor sommige kinderen. Vandaag zitten er twee jongens bij me. Nathan en IJsbrandt. Eerst gaan we getallen maken door met twee dobbelstenen te gooien. Op een staan alle tientallen en op de andere o tot en met 10. Ze gooien ieder voor zichzelf. Gooien ze bijvoorbeeld 40 en 3 dan schr...

Weten

Wekt dit jouw nieuwsgierigheid?

Onderzoek je eigen wiskundige houding

Vrouw smokkelt 2 kilo goud in schoenen
Een Russische vrouw is bij een controlepost in Siberië betrapt met bijna twee kilo goud in haar schoenen. Volgens de lokale autoriteiten probeerde ze acht goudstaven met een totale waarde van zo’n 5 miljoen roebel (71.000 euro) over de Chinese grens te smokkelen.De vrouw viel op...

Draad van Ariadne

Oneindig

wiskunde voor kinderen van 4 tot 12 jaar

Wel honderd dinobotten op een hoop

Een rollenspel als middel om de rekenwoordenschat te ontwikkelen

Een leraar die meespeelt in de hoeken en in de ontstane spelverhalen rekentaal inbrengt, is voor jonge kinderen een natuurlijk voorbeeld om reken- en wiskundige begrippen van over te nemen. Zo vergroten de kinderen hun rekenwoordenschat en die wordt actief ontwikkeld als ze rekentaal in hun eigen rollenspel gaan geb...

Columns

Nog lang niet uitgeteld

Bewijs uit het gerijmde

Doen

IJskoud rekenen

Classificeren en seriëren bij twee winterse prentenboeken

Columns

Ongeorganiseerde nieuwsgierigheid

Kleine kinderen worden groot

Doen

Wiskunde is overal

Contexten en modellen in het reken-wiskundeonderwijs

Weten

Wiskundige communicatie

Rekenen-wiskunde in tijden van Covid-19

Ontwikkeling en onderzoek

Artikelen van januari 2021

Redactioneel

Columns

Een nieuw begin!

Van de voorzitter

Allereerst willen wij als bestuur iedereen een heel goed nieuw jaar wensen! Na het enerverende jaar dat achter ons ligt, is het weer tijd voor een nieuw begin. Zoals ieder jaar heeft het begin van dit jaar een wat dubbele betekenis. Vol goede voornemens en verwachtingen van wat 2021 ons zal brengen, maken wij als NV...