Redactioneel - De wiskunde van kleuters (jrg 39 nr 4, 2020)

Hoofdredacteur Cathe Notten bespreekt de artikelen uit deze editie van Volgens Bartjens.

Doen

De leerkracht als model - een reflectie op het gebruik van een instructiemodel bij kleuters (jrg 39 nr 4, 2020)

Van de leerkracht wordt gevraagd om interventies in te zetten die aansluiten bij het leren van de kinderen. De interventies moeten bij voorkeur aansluiten bij het spel van de kinderen. Maar hoe doe je dat zonder de intense betrokkenheid te verstoren?

Columns

Bewijs uit het gerijmde - Lerarentekort (jrg 39 nr 4, 2020)

Doen

Volgens Bartjens heeft iets gezien (jrg 39 nr 4, 2020)V

Volgens Bartjens zag mooie ideeën op www.slimmekleuters.nl.

Doen

Rekenspelletjes met jonge kinderen - Spelend werken aan de rekenontwikkeling en executieve vaardigheden van kleuters (jrg 39 nr 4, 2020)

De rekenontwikkeling en de ontwikkeling van de executieve vaardigheden van jonge kinderen kun je prima peilen en stimuleren met behulp van rekenspelletjes. Om welke vaardigheden gaat het? En over welke spelletjes? Dat beschrijven de auteurs in dit artikel.

Draad van Ariadne

Draad van Ariadne - Logisch! (jrg 39 nr 4, 2020)

Logisch redeneren voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar.

Doen

Prentenboeken en het handelingsniveaus- rekenactiviteiten op meerdere handelingsniveaus (jrg 39 nr 4, 2020)

In dit artikel komen 3 prentenboeken en hun rekenmogelijkheden aan bod. Bij de eerste 2 prentenboeken zijn rekenactiviteiten gericht op getalbegrip, bij een derde op meetkunde.

Zeker weten?! Onderzoekspraktijk rekenen-wiskunde basisonderwijs (jrg 39 nr 4, 2020)

Kees Hoogland schrijft over opvallend wetenschappelijk onderzoek naar rekenen-wiskunde.

Doen

Speels rekenen in hoeken - Een doorgaande lijn voor rekenen van groep 2 naar groep 3 (jrg 39 nr 4, 2020)

In dit artikel geven de auteurs een paar speelse activiteitensuggesties voor de rekenhoek in groep 3 voor de domeinen getallen en meetkunde.

Doen

Dit wordt een moskee - Bouwen met blokken (jrg 39 nr 4, 2020)

In het project 'Rekenen op spel' leren professionals in voorscholen en de onderbouw van de basisschool hoe zij de taal- en wiskundige ontwikkeling van peuters en kleuters kunnen stimuleren in de context van spel.

Instructie voor kleuters? (jrg 39 nr 4, 2020)

In het artikel 'De leerkracht als model' geven de auteurs handvatten hoe je keuzes kunt maken in je eigen didactisch handelen tijdens spontane reken-wiskunde situaties in kleutergroepen. In dit bijbehorende artikel geven zij voorbeelden en tips.

Van de vereniging - arbeidsrechtelijke vragen (jrg 39 nr 4, 2020)

Ontwikkeling en onderzoek

Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek - maart 2020 (jrg 39 nr 4, 2020)

Hoofdredacteur van Volgens Bartjens Ontwikkeling en onderzoek Ronald Keijzer vertelt over de artikelen van deze editie.

Columns

Van de voorzitter (jrg 39 nr 4, 2020)

NVORWO-voorzitter Jenneken van der Mark kijkt terug op de gebeurtenissen in reken-wiskundeland van de afgelopen maanden.

Spel en rekenles

Spel in de rekenles - Max de Kat (jrg 39 nr 4, 2020)

Bij dit spel voor kinderen van groep 1 en 2 werken de spelers samen om de eekhoorn, de vogel en de muis veilig naar hun huisjes te brengen terwijl Max de Kat op de loer ligt.

Ontwikkeling en onderzoek

Ontwikkeling en Onderzoek - Ruim 50 jaar ontwikkeling reken-wiskundeonderwijs (jrg 39 nr 3, 2020)

De ontwikkeling van het reken-wiskundeonderwijs is een product van de tijd. Dat gold voor de periode kort na de 2e wereldoorlog en dat geldt op dit moment. In dit artikel geven de auteurs een overzicht van de ontwikkeling van het reken-wiskundeonderwijs tussen de jaren vijftig van de vorige eeuw en nu.

Ontwikkeling en onderzoek

Ontwikkeling en onderzoek - Wiskunde is overal (jrg 39 nr. 3, 2020)

Door de samenwerking tussen onderzoekers en professionals in voorschool en onderbouw van de basisschool in de professionele leergemeenschappen (PLG's) binnen het project 'Rekenen op spel' hebben docent-onderzoekers ervaren op welke manier professionalisering op het gebied van wiskundestimulering in de context van sp...

Redactioneel - Statistiek voor de basisschool (jrg 39 nr. 3, 2020)

Hoofdredacteur Cathe Notten bespreekt het thema van deze editie: Statistiek voor de basisschool.

Weten

Het beste merk batterijen (jrg 39 nr. 3, 2020)

Curriculum.nu stelt voor dat er ruimte moet komen in het curriculum voor data en statistiek. De auteurs hebben voor een Amerikaanse methode vier lessenseries gemaakt rond dit onderwerp. Aan de hand van lessen voor de bovenbouw lichten ze toe welke keuzes daarbij zijn gemaakt.

Columns

Bewijs uit het gerijmde - Verzamelingenleer (jrg 39 nr. 3, 2020)

Jaap van Lakerveld legt de verzamelingenleer uit op rijm.

Columns

Volgens Bartjens heeft iets gelezen (jrg 39 nr. 3, 2020)

In deze rubriek worden deze keer 5 prentenboeken besproken.

Zeker weten?! Onderzoekspraktijk rekenen-wiskunde basisonderwijs (jrg 39 nr. 3, 2020)

In zijn rubriek beschrijft Kees Hoogland opvallend wetenschappelijk onderzoek naar rekenen-wiskunde.

Draad van Ariadne

Draad van Ariadne - Handleiding (jrg 39 nr 3, 2020)

De handleiding van de Draad van Ariadne bij deze editie.

In gesprek met Emma (jrg 39 nr. 3, 2020)

In het basisonderwijs zal meer aandacht komen voor reken- en wiskundige denk- en werkwijzen en statistiek. De auteur gebruikte een voorval in zijn eigen gezin om eens dieper in te gaan op statistiek-onderwijs aan jonge kinderen.

Draad van Ariadne

De draad van Ariadne - Klopt dit wel? (jrg 39 nr. 3, 2020)

Bij deze editie van de Draad van Ariadne moet je goed opletten. Want klopt het wel wat er staat?

Weten

Wat betekent x eigenlijk? (Jrg 39 nr. 3, 2020)

Johan Theil laat in dit artikel zien hoe je met de leerlingen kunt onderzoeken wat het keerteken nu eigenlijk precies betekent bij het vermenigvuldigen van breuken.

Redactioneel

Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek (jrg 39 nr. 3, 2020)

Ronald Keijzer, hoofdredacteur Ontwikkeling en Onderzoek, vertelt over de 2 artikelen bij deze editie.

Weten

Oude tafels in een nieuwe methode (jrg 39 nr. 3, 2020)

De tafels van vermenigvuldiging uit het hoofd leren is voor veel kinderen een obstakel. En als zij de tafels op de ouderwetse stampmanier leren is de kans groot dat zij niet verder kunnen na '10 x'. De auteur vond deze oude opvattingen over tafels leren in een tamelijk nieuwe methode en wijst op de risico's.

Weten

Sterke rekenaars in de klas (jrg 39 nr. 3, 2020)

Slechts 4% van de leerlingen in Nederland haalt bij internationale rekentoetsen het predicaat 'excellent' terwijl dat wereldwijd 20% is. Als we als land weer willen stijgen op de internationale lijst zullen we nu ook echt werk moeten maken van het onderwijs aan de sterkste rekenaars. De auteur laat zien hoe dit op b...

Weten

Doe wat ertoe doet (jrg 39 nr. 3, 2020)

In dit artikel legt Nico Eigenhuis uit hoe leerkrachten goed rekenonderwijs kunnen geven door zich te richten op de essentie van het vak: Niet méér doen, maar de goede dingen doen.

Van de voorzitter - januari 2020 (jrg 39 nr. 3, 2020)

Aan het begin van 2020 vertelt NVORWO-voorzitter Jenneken van der Mark over de nieuwe plannen en ontwikkelingen van de NVORWO in 2020.

Spel en rekenles

Spel in de rekenles - Taken that (jrg. 39 nr 3, 2020)

In dit kaartspel oefenen kinderen vanaf groep 4 met getalbegrip tot 100.

Ontwikkeling en onderzoek

Ontwikkeling en onderzoek - Redeneren over steekproeven op de lerarenopleiding basisonderwijs (jrg 39 nr. 2, 2019)

Vanwege het toenemende belang van data in onze samenleving is het belangrijk dat burgers leren geldige inferenties te maken op basis van data. In de voorstellen voor een nieuw rekenen-wiskundecurriculum wordt dan ook voorgesteld om basisschoolleerlingen al kennis te laten maken met redeneren over steekproeven.

Ontwikkeling en onderzoek

Ontwikkeling en onderzoek - Lerarenopleidingen basisonderwijs zetten de Grote Rekendag in om onderzoekend leren bij studenten te stimuleren (jrg 39 nr 2, 2019)

Lerarenopleiders rekenen-wiskunde willen hun curriculum zo efficiënt en effectief mogelijk inrichten voor een optimale voorbereiding van de student op het vak van leraar basisonderwijs. Veel opleiders zien daarbij graag dat hun studenten in aanraking komen met onderzoekend leren in het domein van rekenen-wiskunde. I...

Draad van Ariadne

Draad van Ariadne - Combinatoriek - Handleiding (jrg 39 nr 2, 2019)

Deze handleiding hoort bij het nummer in deze editie van de Draad van Ariadne over kansen en combinatoriek.

Weten

Verhoudingen doorgronden - Belichaamd ontwerp in de rekenles (jrg 39 nr 2, 2019)

Verhoudingen vormen voor veel leerlingen een lastig onderwerp. Misschien heeft dit te maken dat verhoudingen op een formeel niveau worden aangeboden, bijvoorbeeld in de vorm van een verhoudingstabel. In dit artikel nemen de auteurs u mee in een les rond het begrijpen en doorgronden van verhoudingen met behulp van ee...