Ontwikkeling en onderzoek

Het Kanaal nummer 111 - Op weg naar het advies van de 'Expertgroep Doorlopende Leerlijnen'

J. ter Heege

- een reflectief verslag van de veldraadpleging - J. ter Heege - FIsme, Universiteit Utrecht

Deel dit artikel