Ontwikkeling en onderzoek

Rekevaardigheid en gecijferdheid - enquête onder pabo-docenten rekenen-wiskunde & didactiek

J.B. den Hertog

J. B. den Hertog - FIsme, Universiteit Utrecht

Deel dit artikel