Ontwikkeling en onderzoek

Wiskunde leren is complexer dan je denkt

K.P.E. Gravemeijer

Reactie op 'Vraagtekens bij realistisch reken-wiskundeonderwijs' - K.P.E. Gravemeijer - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

Deel dit artikel