Ontwikkeling en onderzoek

Dyscalculie: een 'onheus' begrip of 'onheus' benaderd - impressies en trends

A. Desoete

A. Desoete - Vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie, Universiteit Gent, België

Dyscalculie is een onderwerp dat voor velen gevoelig ligt. In dit artikel staan we stil bij termen als ‘dyscalculie’, ‘reken- stoornissen’, ‘rekenproblemen’ en ‘rekenmoeilijkheden’. Dit doen we na eerst een casus van een rekenzwakke leerling te hebben gegeven. Verder gaan we na wat de waarde is van een beschrijvend etiket en rapporteren we over het voorkomen van rekenstoornissen (prevalentie) en beschrijven we wat we reeds weten in verband met de oorzaak van deze problematiek (etiologie). Ten slotte kijken we of er een spectrum is van subtypen van rekenstoornissen. In dit verband beschrijven we een aantal taxonomieën die worden gebruikt en een eigen studie bij 134 normaal begaafde kinderen met een reken- stoornis ter toetsing van deze taxonomieën. 

Deel dit artikel