Ontwikkeling en onderzoek

Realistisch rekenen door slechtziende kinderen en zeer zwakke rekenaars

J.G. van Hell, N. Boswinkel, Y.A.J.M. Zeeuwen & S.

J.G. van Hell, N. Boswinkel, Y.A.J.M. Zeeuwen & S.J.A. de Crom - Radboud Universiteit Nijmegen Freudenthal Instituut, Pl-school Hondsberg, SBO De Spreekhoorn

Meer en meer scholen binnen het Speciaal BasisOnderwijs (SBO) en het Speciaal Onderwijs (SO) gaan over op een reken- wiskundemethode die gebaseerd is op realistische principes. In dit artikel gaan wij in op leerlingkenmerken en de hieruit voortvloeiende implicaties voor realistisch rekenonderwijs voor twee specifieke doelgroepen uit het S(B)O: zeer zwakke rekenaars met een lage intelligentie en slechtziende kinderen.

Tevens doen wij verslag van twee exploratieve studies bij deze kinderen. In deze studies is voor beide groepen leerlingen een korte lessenserie realistisch rekenen ontwikkeld en aangeboden, aangepast aan hun specifieke vaardigheden (en be- perkingen daarin) en behoeften. In een kwalitatieve beschrijving van opgedane ervaringen en observaties richten wij ons op het gebruik van contexten, de betrokkenheid, houding en motivatie van leerlingen, de aard van de interacties tussen leerlingen, verwachtingen ten aanzien van de begeleider, en individuele verschillen tussen leerlingen. Met deze ervarin- gen en observaties, en de theoretische inbedding ervan, hopen we een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van lessenseries, toegesneden op de specifieke vaardigheden en behoeften van slechtziende kinderen en zeer zwakke rekenaars. 

Deel dit artikel