Ontwikkeling en onderzoek

Gecijferdheid beïnvloed(t)

S. van Os

S. van Os - Hs Domstad, Utrecht

‘Ze zijn zo leuk met kinderen’ en ‘Menig Pabo-student weet niet hoe een staartdeling werkt’, zijn slechts een paar titels van artikelen waarin alarmerende geluiden te horen zijn over het niveau van gecijferdheid van aankomende leerkrachten basisonderwijs. Hierin is ook veel aandacht voor mogelijke oorzaken van het lage niveau van gecijferdheid. Maar is de gecijferdheid van Pabo-studenten echt zo laag? En houdt de hoogte van de vooropleiding hiermee verband? Dit artikel geeft een samenvatting van de belangrijkste punten in het onderzoek naar gecijferdheid van eerstejaars Pabo-studenten. In dit toetsende onderzoek staat de vraag centraal welke studentkenmerken, kenmerken van het onderwijs in gecijferdheid, en algemene kenmerken van de Pabo samenhangen met de prestaties op de toets gecijferdheid.1 Eenieder van ons heeft wel een idee dat variabelen als geslacht en vooropleiding van invloed zijn op de toetsscore. Echter deze factoren zijn nauwelijks nauwkeurig onderzocht. Dit onderzoek voorziet in die leemte. Maar ook de attitude van studenten ten aanzien van rekenen-wiskunde en het aantal toetsmogelijkheden blijkt van invloed te zijn op de toetsscore. 

Deel dit artikel