Ontwikkeling en onderzoek

Dyslexie en dyscalculie - Opvattingen en onderzoek

J.M.C. Nelissen

J.M.C. Nelissen - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

In dit artikel wordt aandacht besteed aan enkele thema’s die de rode draad vormen in een bundel onder redactie van Ruijssenaars en Ghesquière, getiteld ‘Dyslexie en dyscalculie’. Een van de vragen in dit besprekingsartikel luidt of er wel voldoende wetenschappelijke consensus bestaat over het begrip dyscalculie. Indien wordt uitgegaan van een theorie over dyscalculie (waarover inderdaad onvoldoende consensus bestaat) is de diagnose in feite al gesteld voordat nog enig onderzoek heeft plaatsgevonden.

Er wordt daarom bepleit om zowel bij onderzoek, diagnose als behandeling uit te gaan van een analyse van leer- en denkprocessen die op didactisch-theoretische gronden voor het leren van rekenen-wiskunde kenmerkend worden geacht. 

Deel dit artikel