Ontwikkeling en onderzoek

Competentiegericht opleiden - Pleidooi voor een apart assessment reken-wiskundeonderwijs

R. Keijzer, L. Kerstens, G. Baars & W. Uittenbogaa

R. Keijzer, L. Kerstens, G. Baars & W. Uittenbogaard - Panama / Freudenthal Instituut Utrecht, OECR / Erasmus Universiteit, Rotterdam

Met de invoering van competentiegericht onderwijs op de Pabo’s lijkt de aandacht voor vakdidactiek naar de achtergrond te verdwijnen. Toch is het van belang dat in het opleidingsonderwijs aandacht wordt besteed aan specifieke kenmerken van het reken-wiskundeonderwijs, omdat dit voor de beroepspraktijk van belang is. Dit artikel belicht deze aspecten en voorziet in argumenten voor een duidelijke plek voor rekenen-wiskunde en didactiek in het Pabocurriculum. 

Deel dit artikel