Ontwikkeling en onderzoek

Verschil maken - De ontwikkeling in denkbeelden over het omgaan met verschillen tussen leerlingen

K.P.E. Gravemeijer & H.A.A. van Eerde

K.P.E. Gravemeijer & H.A.A. van Eerde - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

Differentiatie in het onderwijs is gebaseerd op verschillen tussen leerlingen. Maar verschillen tussen kinderen zijn meest- al niet direct waarneembaar en niet eenvoudig vast te stellen. Verder bestaat er geen consensus over de vraag aan welke verschillen we in het onderwijs aandacht moeten besteden.
Dit artikel laat zien hoe denkbeelden over het omgaan met verschillen tussen leerlingen zich de laatste dertig jaar hebben ontwikkeld. Opvattingen over wat leren is en wat kinderen zouden moeten leren veranderen in de loop der tijd. Daarmee veranderen ook de theorieën over hoe je moet differentiëren, hoe je verschil moet maken tussen kinderen.

We bekijken de denkbeelden hierover zowel vanuit algemeen onderwijsleertheoretisch als vanuit vakdidactisch perspectief en schetsen vanuit een realistische visie op reken-wiskundeonderwijs een standpunt over het omgaan met verschillen. 

Deel dit artikel