Ontwikkeling en onderzoek

Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek - Van de redactie (jrg 35 nr. 3 2016)

Ronald Keijzer

Vanaf jaargang 35 nummer 3 (januari 2016) verschijnen er bij Volgens Bartjens 2 verdiepende bijlagen op de website, Volgens Bartjens Ontwikkeling & Onderzoek. De bijlagen bieden achtergronden bij actuele ontwikkelingen in het reken-wiskundeonderwijs.

Deel dit artikel