Ontwikkeling en onderzoek

Ontwikkeling en Onderzoek - Peilingsonderzoek rekenen-wiskunde in het basisonderwijs - Balans van 25 jaar PPON (jrg 35 nr. 4 2016)

Van Weerden, J., Janssen,J. & Scheltens, F. (2016)

In dit artikel benadrukken de auteurs het belang van het ontwerp van PPON en gaan zij in op de lessen die geleerd kunnen worden op basis van die uitkomsten voor de inrichting en het ontwerp van toekomstig peilingsonderzoek bij rekenen-wiskunde.

Deel dit artikel