Ontwikkeling en onderzoek

Ontwikkeling en Onderzoek - Meetkunst op de Pabo Hogeschool Rotterdam (Jrg. 38 nr. 4, 2019)

Oprins, B.A.M. & Keijzer, R. (2019).

Wat hebben tweedejaars pabostudenten nodig om een meetkunstactiviteit te doordenken, te ontwerpen en uit te voeren op de basisschool?

Het meetkunstproject richt zich op onderzoek naar integratie van kunsteducatie en meetkunde in een context die creativiteit stimuleert
in de groepen 6 tot 8 van de basisschool. Voor dit project is nascholing ontwikkeld als onderzoeksinterventie. Deze nascholing is daarbij zo samengesteld dat het de kern van meetkunst raakt. De nascholing vormt in dit artikel een inspiratiebron om met meetkunst aan de slag te gaan in de lerarenopleiding basisonderwijs. De volgende vraag wordt beantwoord: Wat hebben tweedejaars pabostudenten nodig om een meetkunstactiviteit te doordenken, te ontwerpen en uit te voeren op de basisschool?


De studenten werd gevraagd een meetkunstactiviteit uit te voeren in
de stageschool. Bij het uitvoeren van deze activiteit in de stageschool bleken kritische factoren: het vermogen van de student om discussies
met leerlingen te voeren, meetkundekennis van de student, wiskundige attitude van de student en enthousiasme van de student voor meetkunst. Knelpunten voor het uitvoeren van meetkunstactiviteiten door studenten zijn vooral een gebrek aan meetkundekennis en -vaardigheden en een onvoldoende ontwikkelde wiskundige attitude.

Deel dit artikel