Ontwikkeling en onderzoek

Ontwikkeling en Onderzoek - Effecten van inductief en deductief reken-wiskundeonderwijs (jrg 39 nr 1, 2019)

Van Houwelingen, M.J. (2019)

Op de lerarenopleiding basisonderwijs van Hogeschool Rotterdam is met een quasi-experiment in 10 klassen het verschil in effect gemeten van inductief en deductief onderwijs op studentprestaties, interactie en type docentvragen bij het onderdeel meten.

Deel dit artikel