Ontwikkeling en onderzoek

Lerarenopleidingen basisonderwijs

zetten de Grote Rekendag in om onderzoekend leren bij studenten te stimuleren

Visée, J.J.F, Broek­ huizen, M.L, & Jonker, V.H. (2019)

Lerarenopleiders rekenen-wiskunde willen hun curriculum zo efficiënt en effectief mogelijk inrichten voor een optimale voorbereiding van de student op het vak van leraar basisonderwijs. Veel opleiders zien daarbij graag dat hun studenten in aanraking komen met onderzoekend leren in het domein van rekenen-wiskunde. In dit artikel wordt onderzocht hoe lerarenopleiders basisonderwijs de Grote Rekendag in hun curriculum gebruiken om hun studenten te leren hoe ze onderzoekend kunnen onderwijzen.

Deel dit artikel