Ontwikkeling en onderzoek

Redeneren over steekproeven op de lerarenopleiding basisonderwijs

Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek

De Vetten, A.J. (2019).

Vanwege het toenemende belang van data in onze samenleving is het belangrijk dat burgers leren geldige inferenties te maken op basis van data. In de voorstellen voor een nieuw rekenen-wiskundecurriculum wordt dan ook voorgesteld om basisschoolleerlingen al kennis te laten maken met redeneren over steekproeven.

Deel dit artikel