Ontwikkeling en onderzoek

Wiskunde is overal

Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek

Van Slijpe, J.W. & TjalleĀ­ ma, M. (2020).

Door de samenwerking tussen onderzoekers en professionals in voorschool en onderbouw van de basisschool in de professionele leergemeenschappen (PLG's) binnen het project 'Rekenen op spel' hebben docent-onderzoekers ervaren op welke manier professionalisering op het gebied van wiskundestimulering in de context van spontaan spel op gang komt.

Deel dit artikel