Ontwikkeling en onderzoek

Reken-wiskundeonderwijs voor (potentieel) hoogpresterende basisschoolleerlingen

Ontwikkeling en onderzoek

Milo, B., Reemers, M., Vinckemöller, H., & Van den Berg, H. (2020)

De Inspectie van het Onderwijs onderzocht op 197 basisscholen hoe het reken-wiskundeonderwijs aan (potentieel) hoogpresterende leerlingen wordt vormgegeven. In dit onderzoek werd gekeken naar mogelijk effectieve onderwijskenmerken op 4 niveaus: de leraar, de les, de school en de leerling.

Het beeld dat na dit onderzoek is ontstaan is dat het huidige reken-wiskundeonderwijs deze leerlingen onvoldoende uitdaagt. De auteurs hebben de onderzochte kenmerken die bij kunnen dragen aan effectief reken-wiskundeonderwijs voor hoogpresterende leerlingen namelijk maar beperkt aangetroffen op de scholen. Op basis van de bevindingen doen de auteurs in dit artikel een aantal aanbevelingen om het reken-wiskundeonderwijs voor deze leerlingen te versterken.

Deel dit artikel