Ontwikkeling en onderzoek

Het bevorderen van creativiteit in het reken-wiskundeonderwijs op de basisschool

Ontwikkeling en onderzoek

Schoevers, E.M. (2020)

De auteur onderzocht in haar promotieonderzoek hoe creativiteit van (bovenbouw)leerlingen kan worden bevorderd in het reken-wiskundeonderwijs op de basisschool.

Het onderzoek laat zien dat creativiteit in het basisonderwijs het beste bevorderd kan worden door het structureel te integreren in meerdere en geïntegreerde disciplines. Interdisciplinair onderwijs lijkt leerlingen te kunnen helpen om buiten de kaders van een discipline te denken en zo to creatieve ideeën en (kunst)producten te komen.

Tevens laat dit onderzoek zien dat creativiteit van leerlingen in het reken-wiskundeonderwijs kan worden bevorderd door in een les minder specifieke leerdoelen op te stellen, door leerlingen open problemen, activiteiten of lessen aan te bieden en door een open sfeer te creëren in de klas.

Deel dit artikel