Ontwikkeling en onderzoek

Ontwikkeling en onderzoek

Artikelen september 2020

Ronald Keijzer

Ronald Keijzer is lector gecijferdheid en werkzaam bij Hogeschool iPabo, Amsterdam / Alkmaar. Hij is tevens hoofdredacteur van Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek.

 

Neem, wanneer u wilt schrijven voor Volgens Bartjens Ontwikkeling en onderzoek contact op met Ronald Keijzer, r.keijzer@ipabo.nl.

Bij ieder nummer van het tijdschrift Volgens Bartjens verschijnen twee artikelen in Volgens Bartjens – Ontwikkeling en Onderzoek. Deze verdiepende artikelen zijn alleen online beschikbaar. Bij dit nummer gaat het om een ‘in memoriam’ voor de in mei van dit jaar overleden Fred Goffree, door Ronald Keijzer, Wil Oonk en Marc van Zanten en een bijdrage over redenen voor scholen om te kiezen voor de Grote Rekendag, door Sara Brachten, Martine Broekhuizen en Vincent Jonker.

 

 

Op 1 mei 2020 overleed Fred Goffree. In hun ‘in memoriam’ gaan Ronald Keijzer, Wil Oonk en Marc van Zanten in op de bijdrage die Goffree heeft geleverd voor de ontwikkeling van de opleidingsdidactiek rekenen-wiskunde. Het herdenkingsartikel biedt een historische schets van hoe eerste ideeën over aandacht voor vakdidactiek in de lerarenopleiding basisonderwijs zich ontwikkelde tot een theoretisch gefundeerde opleidingsdidactische aanpak voor rekenen-wiskunde.

 

Sara Brachten, Martine Broekhuizen en Vincent Jonker schrijven in hun bijdrage over de Grote Rekendag. Dit artikel vormt een zoektocht naar redenen van scholen en leraren om in het grote aanbod van activiteiten buiten de methode om voor de Grote Rekendag te kiezen. Brachten en collega’s laten zien dat leraren het waarderen dat de Grote Rekendag anders is dan de methode, met name als het gaat om aansluiten bij de belevingswereld van kinderen en het kinderen op een onderzoekende manier laten leren.

 

Artikelen van Volgens Bartjens – Ontwikkeling en Onderzoek zijn kosteloos te downloaden

 

Deel dit artikel