Ontwikkeling en onderzoek

Artikelen november 2020

Redactioneel

Ronald Keijzer

Ronald Keijzer is lector gecijferdheid en werkzaam bij Hogeschool iPabo, Amsterdam / Alkmaar.

Hoofdredacteur van Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek Ronald Keijzer bespreekt de artikelen in dit nummer.

 

 

Bij ieder nummer van het tijdschrift Volgens Bartjens verschijnen twee artikelen in Volgens Bartjens – Ontwikkeling en Onderzoek. Deze verdiepende artikelen zijn alleen online beschikbaar. Bij dit nummer gaat het om een bijdrage van Marjolein Kool over de digitale leeromgeving Torpedo, die studenten aan de lerarenopleiding basisonderwijs moet ondersteunen bij het werken aan reken-wiskundeproblemen en om een artikel waarin Ronald Keijzer en Michiel Veldhuis schrijven over het werk dat zij verrichtten om te komen tot een onderzoeksagenda voor de NVORWO.

 

Marjolein Kool analyseerde gegevens van studenten die werkten in Torpedo. Torpedo is ontwikkeld om studenten te richten op reflectie op eigen aanpakken bij het werken aan reken-wiskundeproblemen op het niveau van de landelijke kennisbasistoets. Kool stelt vast dat de gestuurde aanpak in de leeromgeving om studenten te laten terugblikken op hun aanpak, een deel van de studenten stimuleerden dat werkelijk te doen. Een ander deel van de studenten ziet weinig tot niets in reflectie op eigen aanpak.

Ronald Keijzer en Michiel Veldhuis namen de opdracht van het NVORWO-bestuur aan om voorbereidend werk te doen om te komen tot een NVORWO-onderzoeksagenda. Hun bijdrage maakt de variëteit in mogelijke onderzoeksvragen zichtbaar. Zij wisten deze veelheid aan vragen met input van velen tot een hanteerbaar overzicht te maken.

 

Bekijk alle artikelen van Volgens Bartjens – Ontwikkeling en Onderzoek hier.

 

Neem, wanneer u wilt u schrijven voor Volgens Bartjens – Ontwikkeling en Onderzoek, contact met Ronald Keijzer, R.Keijzer@ipabo.nl.

 

 

 

 

Deel dit artikel