Columns

Een nieuw begin!

Van de voorzitter

Jenneken van der Mark

Jenneken van der Mark is zelfstandig onderwijsadviseur en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor de Ontwikkeling van het Reken-WiskundeOnderwijs (NVORWO).

 

Allereerst willen wij als bestuur iedereen een heel goed nieuw jaar wensen! Na het enerverende jaar dat achter ons ligt, is het weer tijd voor een nieuw begin. Zoals ieder jaar heeft het begin van dit jaar een wat dubbele betekenis. Vol goede voornemens en verwachtingen van wat 2021 ons zal brengen, maken wij als NVORWO-bestuur ook eerst tijd voor een afscheid. Het zal u vast niet ontgaan zijn, maar voor u ligt het allerlaatste nummer van Volgens Bartjens van de hand van Cathe Notten als hoofdredacteur. Na 12 jaar met ontzettend veel aandacht en liefde dit prachtige blad te hebben samengesteld, gaat ze nu stoppen. Natuurlijk wisten wij dit al een tijdje en konden we ook in het vorige blad al vertellen dat we superblij zijn met de nieuwe hoofd – en eindredacteur.

 

Cathe, wij kijken terug op een periode waarin wij trots zijn op jouw manier van werken. De manier waarop jij als een spin in een web altijd in staat bent geweest mensen uit verschillende hoeken van het vak te vinden om te schrijven over wat hen bezighield in het veld van reken- en wiskundeonderwijs.

Het is niet altijd van zelfsprekend dat mensen willen en kunnen schrijven over hun vak. Toch lukte het iedere keer weer een mooie afspiegeling neer te leggen van en voor lezers uit de praktijk. Een zeer gewaardeerde kracht en daarvoor willen wij jou ook op deze wijze van harte danken als NVORWO!! Volgens Bartjens is namelijk wel ons visitekaartje naar alle leden, scholen en opleidingen en daar zijn we meer dan trots op. We zullen jou missen en jouw manier van werken, autonoom en afgestemd op wat er gaande is. Zo hebben we even teruggelezen en gevonden dat je begon in een periode waarin er hevige discussies woedden over de stand van het rekenonderwijs.

Realistisch versus traditioneel, cijferen versus gecijferdheid. Dit mondde uit in een opdracht aan het KNAW om grondig onderzoek te doen, waarvan een van de uitkomsten bleek te zijn dat vooral de kennis en vaardigheden van leraar die voor de groep staat ertoe doen!

Het was een periode waarin jij de lezer van de Volgens Bartjens meenam, prikkelde en uitdaagde. Dank voor deze 12 jaar hoofdredactie van Volgens Bartjens.

Ook mooi om ons te blijven afvragen hoe die gedachten in de huidige tijd, waarin we ons opmaken voor een nieuw te ontwikkelen Curriculum, (zullen) zijn. Wij hopen van harte dat we je nog vaak zullen zien en kunnen lezen wat jou raakt in het rekenwiskundeonderwijs. Geniet van de vrijheid en de tijd voor nieuwe dingen!

 

Wij wensen alle lezers en in het bijzonder ook Annette Markusse en Iris Verbruggen als nieuwe redacteurs een goede start bij dit nieuwe begin. Laten we elkaar blijven ontmoeten en spreken, bevragen en de discussie niet mijden.

Op naar een mooi 2021, waarin we op elkaar kunnen rekenen.

 

Namens het Bestuur,

Jenneken van der Mark

Deel dit artikel