Redactioneel

Wat we kunnen leren van het TIMSS-onderzoek

Annette Markusse

Annette Markusse is hoofdredacteur van Volgens Bartjens

Begin februari steeg het waterniveau in de Nederlandse rivieren. Door grote hoeveelheden regen en sneeuw in Duitsland en Zwitserland liepen veel uiterwaarden onder. Iris Verbruggen, onze kersverse eindredacteur, woont vlakbij de Waal. Iedere dag ging ze samen met haar zoontjes even kijken hoe het water steeds hoger en hoger kwam te staan. Kijken hoe de waterstand zich ontwikkelt, bleek spannend. Het riep allerlei vragen op en maakte nieuwsgierig. Op de foto op de voorpagina kun je daar een glimp van zien.

We plaatsten die foto op de voorpagina omdat we een mooie parallel zagen met het internationale ‘Trends in International Mathematics and Science Study’ (TIMSS)-onderzoek. Binnen dit onderzoek wordt periodiek gemeten hoe het rekenniveau zich in Nederland ontwikkelt ten opzichte van andere landen. Vier jaar geleden waren de TIMSS-resultaten voor Nederland nog weinig bemoedigend. In 2015 daalden de Nederlandse prestaties in zowel rekenen als natuuronderwijs. Het rekenniveau heeft zich in 2019 echter hersteld. Net als het waterpeil in februari, steeg het niveau. Dat is stimulerend en spannend, maar het roept ook allerlei vragen op. Want bij peilingen die het rekenniveau meten, gaat het immers niet alleen om de uitkomsten. Het gaat vooral om de interpretatie die we eraan geven: wat betekenen ze en wat kunnen we ervan leren? Het TIMSS-onderzoek is een rijke bron voor bespiegelingen over de kwaliteit van ons reken-wiskundeonderwijs. Dit onderzoek staat daarom in deze Volgens Bartjens centraal.

We vroegen verschillende collega’s uit het land om te reageren op de resultaten van het TIMSS-onderzoek. Wetenschappers, onderzoekers, methodeschrijvers, rekencoördinatoren en onderwijsadviseurs; ze komen in deze Volgens Bartjens allemaal aan het woord. Iedereen reageert vanuit zijn eigen achtergrond en met een eigen insteek. Het maakt dit maartnummer, zo denken we, tot een gevarieerd en leerzaam geheel.

De Draad van Ariadne loopt deze keer door Engeland. Dit land staat namelijk in de top tien van de internationale ranglijst van TIMSS. Nederland valt daar net buiten. Via de Draad geven we Engeland daarom een klein eerbetoon en stiekem hopen we natuurlijk dat Nederland bij de volgende TIMSS-afname minstens net zo hoog scoort. Het waterniveau in de Nederlandse rivieren kan niet ongebreideld stijgen, maar het rekenniveau mag wat ons betreft nog wel even doorgroeien.

 

Annette Markusse – Hoofdredacteur Volgens Bartjens

Iris Verbruggen – Eindredacteur Volgens Bartjens

Deel dit artikel