Ontwikkeling en onderzoek

Artikelen mei 2021 Volgens Bartjens - Ontwikkeling en Onderzoek

Ronald Keijzer

Ronald Keijzer, hoofdredacteur Volgens Bartjens – Ontwikkeling en Onderzoek

Bij ieder nummer van het tijdschrift Volgens Bartjens verschijnen twee artikelen in Volgens Bartjens – Ontwikkeling en Onderzoek. Deze verdiepende artikelen zijn alleen online beschikbaar. Bij dit nummer gaat het om een bijdrage van Marc van Zanten, naar aanleiding van zijn promotieonderzoek, en het verslag van de 39e Panama-conferentie van de hand van Ronald Keijzer en Iris Verbruggen.

 

Bij ieder nummer van het tijdschrift Volgens Bartjens verschijnen twee artikelen in Volgens Bartjens – Ontwikkeling en Onderzoek. Deze verdiepende artikelen zijn alleen online beschikbaar. Bij dit nummer gaat het om een bijdrage van Marc van Zanten, naar aanleiding van zijn promotieonderzoek, en het verslag van de 39e Panama-conferentie van de hand van Ronald Keijzer en Iris Verbruggen.

 

Marc van Zanten deed onderzoek naar de bijdrage die Nederlandse reken-wiskundemethodes leveren aan ‘kansen om te leren’. Van Zanten duidt deze kansen aan als opportunity-to-learn, een aanduiding die in de internationale literatuur gebruikt wordt om de impact van methoden op het leren te benoemen. In het artikel dat hij naar aanleiding van zijn promotieonderzoek schreef, gaat hij voor de door hem onderzochte methoden in op de aangeboden leerinhoud, de gestelde prestatieverwachtingen, en de manieren waarop het leren wordt ondersteund. Deze bijdrage sluit aan bij Volgens het boekje – Het mannetje op de getallenlijn van Marc van Zanten in dit nummer van Volgens Bartjens.

 

De Panama-conferentie werd in januari van dit jaar voor de 39e keer gehouden. Anders dan vorige edities ging het om een online bijeenkomst. Thema van de conferentie was ‘Reken-wiskundeonderwijs in 3D’. In hun verslag gaan Ronald Keijzer en Iris Verbruggen na om welke dimensies het tijdens de conferentie ging en hoe het overdenken hiervan leidt tot een impuls voor het reken-wiskundeonderwijs van de (nabije) toekomst.

 

Artikelen van Volgens Bartjens – Ontwikkeling en Onderzoek zijn kosteloos te downloaden van https://www.volgens-bartjens.nl/. Kies voor de artikelen in het menu op ‘Ontwikkeling en Onderzoek’. U kunt ook de QR-code scannen met uw telefoon.

Neem, wanneer u wilt u schrijven voor Volgens Bartjens – Ontwikkeling en Onderzoek, contact met Ronald Keijzer, R.Keijzer@ipabo.nl.

 

Deel dit artikel