Redactioneel

Volgens het boekje?

Annette Markusse

Annette Markusse is hoofdredacteur van Volgens Bartjens

We hebben in Nederland prachtige methoden voor de dagelijkse rekenen-wiskundeles. Ze staan boordevol met gevarieerde opgaven, geordend in een doordachte opbouw en voorzien van allerlei nuttige aanwijzingen voor de leerkracht. De methoden zijn van grote waarde bij het volgen en bewaken van het niveau van ons reken-wiskundeonderwijs. Toch bekruipt mij af en toe een gevoel van benauwdheid als ik de huidige rekenboeken bekijk. Ik vraag me soms af of de leerkracht niet te veel in een keurslijf wordt gedwongen en nauwelijks meer de ruimte krijgt om zelf keuzes te maken. Terwijl dit wel nodig is want leerlingen ontwikkelen zich meestal niet volgens het boekje. Zij doorlopen allemaal hun eigen leerproces. Aanpassingen om het aanbod uit de methode hierop aan te laten sluiten, zijn daarom altijd noodzakelijk. En eerlijk gezegd denk ik dat ons vak er ook speelser en spannender van wordt als de dagelijkse routine zo nu en dan wordt doorbroken. Een klein beetje creativiteit op z’n tijd mag best.

In deze editie van Volgens Bartjens laten we zien dat het loslaten van de methode niet zo ingewikkeld hoeft te zijn. Diverse artikelen geven hier suggesties voor. Ook is er aandacht voor het werk van de rekencoördinator. Deze heeft immers een belangrijke rol als het gaat om de wijze waarop de reken-wiskundemethode op de basisschool wordt ingezet, vooral wanneer er aanpassingen in het programma nodig zijn. Onze huisdichter Jaap Lakerveld liet zich door het thema inspireren en ging zelf lekker buiten zijn boekje. Hij schreef maar liefst twee gedichten die wij van de weeromstuit op een hele pagina plaatsten. In zijn bijdrage komt het contrast tussen strikt volgen en loslaten, heel mooi naar voren. Marc van Zanten laat overigens zien dat er binnen de methode ook veel moois valt te ontdekken. Tijdens zijn promotieonderzoek kwam hij zoveel interessante opgaven tegen dat hij er een vaste rubriek aan gaat wijden. We zijn er heel blij mee. De titel van deze nieuwe rubriek laat zich raden: Volgens het boekje. Maar ook in deze bijdrage klinkt door dat de leerkracht de kritische factor blijft die door het inschakelen van het gezonde reken-wiskundeverstand, soms binnen en soms buiten het boekje van de reken-wiskundemethode gaat.

 

Annette Markusse – Hoofdredacteur Volgens Bartjens

 

Deel dit artikel