Columns

Volgens Bartjens en volgens Bartjens

Jaap van Lakerveld | Illustratie: Marjolijn Brouwer

Volgens Bartjens en volgens Bartjens

 

Of Bartjens plezier in rekenen vergrootte

Valt uit zijn rekenboek niet af te leiden

Maar Vondel heeft in vroeger tijden

De meester wel met wierook overgoten

 

Des meesters werk diende slechts ter lering

En ter versterking van de handelsgeest

Zijn didactiek was streng en werd gevreesd

Maar werkte goed in de praktijk van nering

 

Plezier stond volgens Bartjens niet centraal

Zoals in Volgens Bartjens het wel staat

Omdat het ook om motiveren gaat

En niet alleen om cijfermateriaal

 

In Volgens Bartjens wordt gerekend met plezier

Ook al word je geen accountant, of kassier.

 

Deel dit artikel