Redactioneel

40 jaar wiskundeplezier

Annette Markusse en Iris Verbruggen

Veertig jaar geleden – ik was nog een sprieterige tiener met paardenstaart – zat ik in de brugklas van het Goese Lyceum en kreeg ik voor het eerst wiskunde. Wat een genoegen was dat!

 

Eindelijk mocht ik zelf nadenken en zelf problemen oplossen. Dat was nog eens wat anders dan het maken van eindeloze rijtjes sommen die allemaal volgens een voorgeschreven procedure moesten worden opgelost. Op de lagere school vond ik het vak rekenen weinig interessant. Pas op de middelbare school werd mijn eigen creativiteit aangesproken en ontdekte ik wat wiskundeplezier betekent. En nu, 40 jaar later, pluk ik daar nog steeds de vruchten van.

Mijn persoonlijke geschiedenis met wiskunde verloopt in zekere zin parallel met die van de NVORWO. Want in het jaar dat ik het plezier in de wiskunde ontdekte, werd deze vereniging opgericht. Dat gebeurde destijds omdat iedereen het belang ervan inzag om samen met elkaar na te denken over de betekenis van wiskunde voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Men wilde vanuit verenigingsverband de discussie voeren en mede richting geven aan goed reken-wiskundeonderwijs op de basisschool. En dat doet de NVORWO nu al 40 jaar lang en met veel plezier. Het resultaat van deze inspanning mag er zijn. Het mechanistische rekenonderwijs uit mijn lagereschooltijd bestaat niet meer. Het is veel interessanter en gevarieerder geworden en daar heeft de NVORWO mede aan bijgedragen. In vrijwel alle artikelen in deze Volgens Bartjens klinkt deze opbrengst door.

Volgens Bartjens viert het jubileum vrolijk mee want ook wij zijn jarig. Met de oprichting van de NVORWO begon ons bestaan als verenigingsblad. Samen hebben we inmiddels 40 jaargangen volgeschreven en delen we kennis en ervaring met elkaar. Dat is best wel een feestje waard. Zeker als je bedenkt dat iedereen dit vanuit betrokkenheid en op vrijwillige basis doet. Ik hoop dat we er nog jarenlang mee doorgaan. Met gedegen artikelen die je aan het denken zetten, maar ook met mooie praktijkvoorbeelden waar het wiskundeplezier vanaf spat. Op naar de volgende 40 jaar!

 

Annette Markusse - hoofdredacteur

Iris Verbruggen – eindredacteur

Deel dit artikel