Columns

Wis- en burgerschapskunde

Bewijs uit het gerijmde

Jaap van Lakerveld | Illustratie: Marjolijn Brouwer

Wiskunde geeft antwoorden op vragen

Schetst ons ruimten, getallen, en daarbij

Biedt het ons inzicht in de maatschappij

Door relevante begrippen aan te dragen:


Over eenheden, sectoren en segmenten

Over verdeling van kansen en van centen

Over machtsverdeling en hun exponenten

Over groei van hun vermogens in procenten


Over breuken, over waarden, over rechten

Over raakvlakken en over differentiëren

Over vergelijkingen en over integreren

Over klitten, knopen, schakels, over vlechten


Over lichamen en lijnen en figuren

Over betrouwbaarheid, bijzondere relaties

Over functies, symbolen en notaties

Over stralen, middelpunten en structuren

 

Pythagoras en Thales en later Euclides

Wisten theorieën af te leiden

Bezagen de zaken van de schuine zijde

Gaven daarover beiden aan de Grieken les

 

Want Wiskunde biedt ons de methodieken

Modellen waar de kern mee wordt geraakt

Het is een vak dat mensen mondig maakt

Mondige burgers zoals de oude Grieken.

 

Deel dit artikel