Redactioneel

Rijke rekenproblemen

Annette Markusse en Iris Verbruggen

Rekenen leer je om goed te kunnen functioneren in het leven van alledag. Dat spreekt voor zich, maar toch willen we er in deze Volgens Bartjens weer eens extra aandacht aan besteden.

Want als je in de huidige reken-wiskundemethoden kijkt, richten veel vraagstukken zich op het oefenen van één specifieke strategie. Weliswaar worden daar soms realistische contexten bij gebruikt, maar die ogen vaak een beetje gekunsteld omdat ze zijn aangepast aan het rekendoel dat centraal staat. Hierdoor kan het gebeuren dat het rekenen uit het echte leven soms verder uit beeld is dan we eigenlijk zouden willen. Vandaar dat we in deze editie inzoomen op rijke rekenproblemen waarmee leerlingen kunnen ervaren dat het rekenen binnen de school en daarbuiten met elkaar zijn verbonden.

Sanne de Ruiter en Janine Verkerk beschrijven welk effect het kan hebben op het leren van kinderen wanneer je rijke problemen inzet in de rekenles. De actualiteit, en met name problemen rondom duurzaamheid lenen zich prima voor zulke rijke rekencontexten. Loek Spitz geeft hiervoor in zijn artikel een hele serie met ideeën en tips die je meteen in de praktijk kunt brengen. Geeke Bruin-Muurling houdt vanuit haar ervaringen binnen het MBO ook een warm pleidooi voor levensechte, authentieke rekenproblemen. En Erica de Goeij ging in groep 6 aan de slag met een nieuwsbericht over fietszadels. Ze laat prachtig zien wat het oplevert wanneer kinderen de ruimte krijgen om hun eigen alledaagse kennis in te zetten. Haar artikel vormde ook een goede inspiratiebron, want we fietsten haar onderwerp zomaar De draad van Ariadne in. Ook in de jeugdliteratuur kun je soms mooie betekenisvolle contexten vinden. Gerhard Hartdorff schrijft hierover in zijn rubriek Cijfers & Letters. Rob en Hanneke van Bree borduren hierop voort en bespreken twee prentenboeken vanuit wiskundig perspectief.  

In deze Volgens Bartjens laten we je met allerlei voorbeelden zien hoe je rijke problemen kunt inzetten. Van groep 1 tot en met 8, en verder. De boodschap is: breng de complexiteit van de werkelijkheid je klaslokaal in en ga met je leerlingen op rekenavontuur.

Annette Markusse - hoofdredacteur

Iris Verbruggen - eindredacteur

Deel dit artikel