Redactioneel

Rekenschap van taal

Annette Markusse en Iris Verbruggen

Dit themanummer gaat over de verbinding tussen rekenen en taal. Het gaat over het idee dat je taal nodig hebt om te kunnen denken, en om daarover met anderen te kunnen praten. Als leerkracht zul je daarom tijdens de rekenles altijd oog moeten hebben voor de talige kant van het vak. In deze Volgens Bartjens kun je lezen op welke manieren je dat kunt doen; hoe je rekenschap kunt geven van de taal in de rekenles.

 

In dit redactioneel zou ik nog veel meer kunnen zeggen over dit thema, maar toen ik alle kopij las zag ik ook een andere rode draad ontstaan. Een draad die ik niet onbenoemd wil laten. Ik zag een thema rondom vakmanschap. Ik zal dit toelichten.

In de bijdrage van Frans van Galen kun je lezen over een voorbeeldige les van leerkracht Bart Bronkhorst waarin hij zijn leerlingen laat redeneren over de samenhang tussen procenten, breuken en verhoudingentaal. Dat is geen gemakkelijk onderwerp, maar als je de video op de website bekijkt, dan zie je hoe Bart zich daarin soepeltjes beweegt. Je ziet vakmanschap in de volle praktijk.

En dan is er de mooie bijdrage van pabostudenten Lobke de Boer en Emma Huizer. Op hun stageschool werkten ze met NT2-leerlingen die tijdens de rekenles soms niet mee konden komen omdat de gebruikte rekentaal complex was. Ze verdiepten zich in het onderwerp en zochten naar manieren om deze leerlingen te ondersteunen. In deze Volgens Bartjens doen ze verslag van hun zoektocht. Mijn pabohart ging er steviger van kloppen. Het is mooi om te zien hoe studenten volop leren en vakmanschap ontwikkelen.

Het vakmanschap van onze huisdichter Jaap Lakerveld is bekend, maar deze keer wist hij mij toch weer te verrassen. Ik geloof dat we nog niet eerder een liefdesgedicht in Volgens Bartjens hadden. Ik kreeg het er warm van.

Tot slot wil ik ook de bijdrage van Suzanne Sjoers noemen. Ze reageert op een bijdrage van Willem Vermeulen uit het vorige nummer, want ze was het niet helemaal met hem eens. Haar reactie is aanvullend, constructief en onderbouwd. Ook dat getuigt van vakmanschap.

Afijn, dit nummer gaat over rekenen en taal maar als je het mij vraagt, is het ook een ode aan vakmanschap. Daar word ik blij van. Dank aan iedereen die hieraan bijdraagt door dit dagelijks in de praktijk te brengen én hierover te schrijven in Volgens Bartjens.

Deel dit artikel