Ontwikkeling en onderzoek

Volgens Bartjens - Ontwikkeling en Onderzoek, november 2023

Ronald Keijzer

Hoofdredacteur Volgens Bartjens - Ontwikkeling en Onderzoek

Bij ieder nummer van het tijdschrift Volgens Bartjens verschijnen twee artikelen in Volgens Bartjens – Ontwikkeling en Onderzoek. Deze verdiepende artikelen zijn op de site van Volgens Bartjens beschikbaar. Bij dit nummer gaat het om het artikel van Koeno Gravemeijer en Frans van Galen over het Peil-onderzoek (zie ook het artikel op pagina 24 van deze Volgens Bartjens) en het verslag van de 41e Panamaconferentie, van de hand van Ronald Keijzer, Iris Verbruggen en Isabelle de Vink.

 

Rekenen-wiskunde in verbinding

Op 1 en 2 juni 2023 vond de 41e Panamaconferentie plaats. Thema van deze conferentie was ‘Rekenen-wiskunde in verbinding’. Dit conferentiethema sluit aan bij de breed gedragen belangstelling voor de kwaliteit van het reken-wiskundeonderwijs en de noodzaak leerlingen voor te bereiden op het functioneel gebruik van dat wat ze rond rekenen-wiskunde leren in het basisonderwijs. Daarmee is de Panamaconferentie bij uitstek de plek om vragen opgeroepen door actuele belangstelling voor rekenen-wiskunde aan de orde te stellen. Dat gebeurde ook tijdens de 41e Panamaconferentie. Het thema van de conferentie ‘Rekenen-wiskunde in verbinding’ biedt perspectief op voortgaande ontwikkeling. Verder komen, vraagt immers om verbinden. Daarbij gaat het enerzijds om het verbinden van perspectieven op het vak en anderzijds om een dialoog over doelen in het reken-wiskundeonderwijs en het onderwijzen daarvan.

Tijdens de conferentie is dit opgepakt door onder andere met elkaar het gesprek aan te gaan over het actualiseren van de kerndoelen rekenen-wiskunde.

De Panamaconferentie vormt het platform waar verschillende ideeën over het werken aan de kwaliteit van het reken-wiskundeonderwijs samen komen. Deze ideeën in de vorm van onderzoeksresultaten, beschouwingen en ervaringen in de onderwijs- of opleidingspraktijk staan ter discussie. Tijdens de 41e editie van de Panamaconferentie is de context de (hernieuwde) aandacht voor basisvaardigheden en de relevante verbindingen daarbij. Rekenen-wiskunde is geen geïsoleerde vaardigheid, maar komt op vele plekken naar voren. Het doordenken van het reken-wiskundeonderwijs vraagt daarom om verkenning van deze aanpalende contexten; om te verbinden en om van te leren. Tijdens de conferentie gaat het daarbij om verbindingen met andere vakken, aandacht voor aanpalende pedagogische concepten als creativiteit en ook om de doorgaande ontwikkeling van leerlingen in bijvoorbeeld het mbo, waar al enige tijd aandacht is voor het rekenen in situaties waar dit functioneel gebruikt kan worden. 

Investeren in het reken-wiskundeonderwijs is natuurlijk nodig en deze investeringen komen samen op de Panamaconferentie, waar het verbinden een centraal gegeven is. Dat geldt niet alleen voor de 41e Panamaconferentie waar het verbinden tot conferentiethema is gemaakt, maar ook voor de 42e en volgende edities1.

Lees het volledige artikel hier

 

Schrijven voor Volgens Bartjens – Ontwikkeling en Onderzoek

Steeds meer leraren en lerarenopleiders doen onderzoek in de eigen onderwijspraktijk. Daarbij gaat het vaak om kleinschalig onderzoek, waarvan de uitvoerders zich afvragen of het waard is de onderzoeksresultaten, bijvoorbeeld in de vorm van een gevalsbeschrijving te publiceren. Dergelijk kleinschalig onderzoek is het vaak wel waard om te publiceren. De redactie van Volgens Bartjens - Ontwikkeling en Onderzoek nodigt je hiervoor van harte uit. En als je deze handschoen opneemt, en wilt schrijven voor Volgens Bartjens – Ontwikkeling en Onderzoek, neem dan contact op met Ronald Keijzer, R.Keijzer@ipabo.nl.

 

Artikelen van Volgens Bartjens – Ontwikkeling en Onderzoek zijn voor iedereen te lezen via https://www.volgens-bartjens.nl/. Kies in het menu ‘Ontwikkeling en Onderzoek’. 

Deel dit artikel