Ontwikkeling en onderzoek

Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek - Van de redactie (jrg 36 nr. 2 2016)

Ronald Keijzer

Bij de twee artikelen in dit novembernummer gaat het om activiteiten die zich goed lenen om te doen met het hele team of juist met een deel van het team. De beschreven activiteiten lenen zich daarnaast voor gebruik binnen de lerarenopleiding of de nascholing

Deel dit artikel