Ontwikkeling en onderzoek

Ontwikkeling en onderzoek - Handig gebruiken van kladpapier bij de kennisbasistoets (jrg. 36 nr. 2, 2016)

Keijzer, R., Faarts, J., & Garssen, F. (2016)

Studenten aan de lerarenopleiding basisonderwijs maken in het 2e of 3e studiejaar een landelijke kennisbasistoets rekenen-wiskunde. In dit artikel wordt een analyse gegeven van het werk van de studenten.

Deel dit artikel